Χειροτονηθέντες Αρχιερείς κατά το 1910

ΕΤΟΣ 1910

Χειροτονηθέντες Αρχιερείς

Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ισμαήλ κύριος Γαβριήλ. 17-01-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 14 Μαρτίου 1933. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βέλσκ κύριος Αντώνιος. 17-01-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 16 Ιουλίου 1931. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γκντώβου κύριος Βενιαμίν. 24-01-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 13 Αυγούστου 1922. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τσερκάσσι κύριος Ναζάριος. 31-01-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1932. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κύριος Ιάκωβος. 07-03-1910.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 25 Δεκεμβρίου 1929. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κύριος Μελέτιος. 04-04-1910.
(Εκκλησία της Κύπρου).

Εκοιμήθη στις 28 Ιουλίου 1935. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρυμπίνσκ κύριος Σίλβεστρος. 04-04-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 29 Σεπτεμβρίου 1932. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γλαβινίτσης κύριος Βαρνάβας. 10-04-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 24 Ιουλίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Σβορνικίου κύριος Ιλαρίων. 02-05-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 4 Μαρτίου 1932. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Γέλετς κύριος Μητροφάνης. 02-05-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 29 Αυγούστου 1914. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Καρανσεμπές κύριος Μύρων. 03-05-1910.
(Μητρόπολη Τρανσυλβανίας).

Εκοιμήθη στις 6 Μαρτίου 1939. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αξάη κύριος Ερμογένης. 09-05-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 30 Ιουνίου 1945. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πιτεστίου κύριος Ευγένιος. 21-05-1910.
(Εκκλησία της Ρουμανίας).

Εκοιμήθη στις 23 Μαρτίου 1931. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κρασνοσλομπόδσκ κύριος Γρηγόριος. 11-07-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη το 1928. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μυρίνης κύριος Αλέξανδρος. 18-07-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Ιανουαρίου 1958. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Οστρόγκ κύριος Γαβριήλ. 25-07-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 17 Δεκεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Μογλενών κύριος Κωνστάντιος. 08-08-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 5 Ιουνίου 1941. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ελασσώνος και Δομενίκου κύριος Νεόφυτος. 22-08-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 28 Ιανουαρίου 1917. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεμ κύριος Βαρσανούφιος. 26-08-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 6 Αυγούστου 1934. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ναζιανζού κύριος Ιωάννης. 05-09-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 27 Νοεμβρίου 1924. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πιατιγκόρσκ κύριος Αρσένιος. 22-10-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη στις 19 Δεκεμβρίου 1937. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κύριος Χρύσανθος. 28-10-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 14 Οκτωβρίου 1915. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ουμάν κύριος Δημήτριος. 31-10-1910.
(Εκκλησία της Ρωσίας).

Εκοιμήθη την 1 Φεβρουαρίου 1932. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σταυρουπόλεως κύριος Χριστοφόρος. 12-12-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 7 Αυγούστου 1958. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κύριος Μελέτιος. 19-12-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 20 Ιουλίου 1967. Βιογραφικό σημείωμα.


Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τράλλεων κύριος Χρυσόστομος. 26-12-1910.
(Οικουμενικό Πατριαρχείο).

Εκοιμήθη στις 9 Ιουνίου 1968. Βιογραφικό σημείωμα.


Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.