Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1929

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Σεβασμιώτατος Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας (χηρεύει).
Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Βράτζης Κλήμης.

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Λεύκης Βαρλαάμ. 05-07-1909.

 2. Ο Τιβεριουπόλεως Νικόδημος. 04-04-1920.

 3. Ο Δραγοβιτίας Χαρίτων. 14-01-1924.

 4. Ο Μπρεγκαλνίτσης Πανάρετος. 06-12-1925.

 5. Ο Βελίκης Ανδρέας. 28-04-1929.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βράτζης Κλήμης. 08-03-1909.
  Έδρα Βράτζα.

 2. Ο Βιδινίου Νεόφυτος. 21-06-1909.
  Έδρα Βιδίνιο.

 3. Ο Νευροκοπίου Μακάριος. 17-04-1916.
  Έδρα Νευροκόπι (Γκότσε Ντέλτσεφ).

 4. Ο Σόφιας Στέφανος. 20-03-1921.
  Έδρα Σόφια.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Ζνεπόλεως Παΐσιος. 01-04-1923.
  Βοηθός της Ι.Μ. Σόφιας.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Φιλιππουπόλεως Μάξιμος. 23-02-1892.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 2. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Φίλιππος. 16-01-1921.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 3. Ο Στάρας Ζαγόρας Παύλος. 27-03-1921.
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 4. Ο Λοβτσού (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βρανίτσης Μάξιμος.
  Έδρα Λόβετς.

Βοηθοί Επίσκοποι

 1. Ο Βρανίτσης Μάξιμος. 20-04-1924.
  Βοηθός της Ι.Μ. Λοβτσού.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Συμεών. 21-08-1872.
  Έδρα Βάρνα.

 2. Ο Σηλύμνου Ιλαρίων. 25-11-1917.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Μιχαήλ. 28-04-1924.
  Έδρα Ρούσε.

ε) Μητροπολίτες στη Βόρειο Μακεδονία.

 1. Ο Σκοπίων Νεόφυτος. 1908.
  Έδρα Σκόπια. Διαμένει στη Βουλγαρία.

 2. Ο Αχρίδος Βόρις. 06-08-1910.
  Έδρα Αχρίδα. Διαμένει στη Σόφια.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο Νυσσάβας Ιλαρίων. 21-11-1910.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.