Αρχική σελίδα

ΕΤΟΣ 1940

Ημερολόγιο συμβάντων

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ

Ο Σεβασμιώτατος Έξαρχος πάσης Βουλγαρίας (χηρεύει). Αναπληρωτής Πρόεδρος ο Βιδινίου Νεόφυτος

Έδρα Σόφια.

α) Τιτουλάριοι Επίσκοποι.

 1. Ο Δραγοβιτίας Χαρίτων. 14-01-1924.

 2. Ο Μπρεγκαλνίτσης Πανάρετος. 06-12-1925.

 3. Ο Βελίκης Ανδρέας. 28-04-1929.

 4. Ο Γλαβινίτσης Κλήμης. 21-09-1932.
  Τοποτηρητής του Εξάρχου στην Κωνσταντινούπολη.

 5. Ο Στοβίου Νικόδημος. 29-01-1939.

 6. Ο Ζνεπόλεως Φλαβιανός. 23-06-1940.

β) Μητροπολίτες στη Δυτική Βουλγαρία.

 1. Ο Βιδινίου Νεόφυτος. 21-06-1909.
  Έδρα Βιδίνιο.

 2. Ο Σόφιας Στέφανος. 20-03-1921.
  Έδρα Σόφια.

 3. Ο Βράτζης Παΐσιος. 01-04-1923.
  Έδρα Βράτζα.

 4. Ο Νευροκοπίου Βόρις. 14-12-1930.
  Έδρα Άνω Τζουμαγιά (Μπλαγκόεφγκραδ).

Τιτουλάριος Επίσκοπος

 1. Ο Προβάτας Σωφρόνιος. 30-06-1940.
  Βικάριος της Ι.Μ. Βιδινίου.

γ) Μητροπολίτες στην Κεντρική Βουλγαρία.

 1. Ο Στάρας Ζαγόρας Παύλος. 27-03-1921. (+ 04-10-1940).
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

 2. Ο Μεγάλου Τυρνόβου Σωφρόνιος. 01-11-1931.
  Έδρα Βελίκο Τύρνοβο.

 3. Ο Φιλιππουπόλεως Κύριλλος. 12-07-1936.
  Έδρα Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ).

 4. Ο Λοβτσού Φιλάρετος. 27-11-1938.
  Έδρα Λόβετς.

 5. Ο Στάρας Ζαγόρας Κλήμης. 30-01-1939. (Εκλογή 08-12-1940, από Λεύκης).
  Έδρα Στάρα Ζαγόρα.

δ) Μητροπολίτες στην Ανατολική Βουλγαρία.

 1. Ο Δοροστόλου και Τσερβένου Μιχαήλ. 28-04-1924.
  Έδρα Ρούσε.

 2. Ο Σηλύμνου Ευλόγιος. 13-12-1931.
  Έδρα Σλίβεν.

 3. Ο Βάρνης και Πρεσλάβας Ιωσήφ. 05-07-1936.
  Έδρα Βάρνα.

ε) Υπερόριοι Αρχιερείς.

 1. Ο Αμερικής Βορείου και Νοτίου (χηρεύει). Τοποτηρητής ο Βελίκης Ανδρέας.
  Έδρα Νέα Υόρκη.

στ) Σχολάζοντες Αρχιερείς.

 1. Ο Νυσσάβας Ιλαρίων. 21-11-1910.
 2. Ο Βρανίτσης Μάξιμος. 20-04-1924.

Αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022.