• Η εταιρία Adobe έχει σταματήσει, από τις αρχές του 2021, την υποστήριξη του Flash Player ενώ η τελευταία αναβάθμιση του Flash Player απλώς ειδοποιεί το χρήστη να μην χρησιμοποιεί το προϊόν.

Για να δείτε τα αρχεία flash θα βρείτε οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

Η εφαρμογή Adobe Flash Player - Τεχνική Στήριξη ΣΕΠΕΗΥ (sch.gr)

 

ANIMATION ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
A/A
ΘΕΜΑ
FLASH ANIMATION
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
1
Αντλία K-Na
Β΄Λυκείου
2
Ενδοκύτωση και εξωκύτωση
Β΄Λυκείου
3
Λυσοσσώματα
Β΄Λυκείου
4
Μίτωση και Μείωση
Β΄Λυκείου
5
Αναπαραγωγή ιού
Γ΄Λυκείου Γενικής
6
Ελονοσία
Γ΄Λυκείου Γενικής
7
Ενεργοποίηση λεμφοκυτάρων
Γ΄Λυκείου Γενικής
8
Ανασυνδυασμένο DNA
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
9
Διπλασιασμός DNA
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
10
Ενδονουκλεάσες περιορισμού
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
11
Κλωνοποίηση
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
12
Οπερόνιο λακτόζης
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
13

Παραγωγή μονοκλωνικών

αντισσωμάτων

Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
14
Ωρίμανση mRNA
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
15
PCR
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
16
Πρωτεινοσύνθεση
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
17
Πείραμα HerseyChase
Γ΄Λυκείου Κατεύθυνσης
  • Η εταιρία Adobe έχει σταματήσει, από τις αρχές του 2021, την υποστήριξη του Flash Player

 

 

Αρχή Σελίδας