ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Πούλιος Ε. Πουλιόπουλος
Διπλωματική Εργασία

 

Η διδασκαλία του Πειράματος της Χημείας στη Μέση

Εκπαίδευσηκαι η προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις

υγιεινής και ασφάλειας και Πράσινης Χημείας

 

 

 

 

Επιβλέπων καθηγητής
Α. Μαρούλης

 

Θεσσαλονίκη 2007