ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

Τα θέματα όλων των ετών του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας

 

Τα θέματα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων από όπου και τα βάζω ως σύνδεσμο

http://www.pdbio.gr/

 

 

Α φάση

Β φάση

ΠΔΒ 2014

Α λυκείου

ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Β λυκείου

ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Γ λυκείου

ερωτήσεις 

απαντήσεις

 

 

ΠΔΒ 2013

Α λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Β λυκείου

 ερωτήσεις

 απαντήσεις

 

 

Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις  

ερωτήσεις 

απαντήσεις  

ΠΔΒ 2012 

Β λυκείου

ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Γ λυκείου

ερωτήσεις

απαντήσεις

ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2011 

Β λυκείου

ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2010 

Β λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2009 

Β λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 

 

Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2008

Β & Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2007

 Β & Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2006

 Β & Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 ερωτήσεις

απαντήσεις

ΠΔΒ 2005

 Β & Γ λυκείου

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 ερωτήσεις

απαντήσεις

 

Τα θέματα παρελθόντων Ολυμπιάδων που συμμετείχε η Ελλάδα

 

Θωρητικά

Πρακτικά

IBO 2012

 

 

IBO 2011

Θεωρητικά 1  Θεωρητικά 2

Πρακτικά 1Πρακτικά 2  Πρακτικά 3Πρακτικά 4

IBO 2010

Θεωρητικά 1  Θεωρητικά 2

Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

IBO 2009

Θεωρητικά 1   Θεωρητικά 2

Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

IBO 2008

Θεωρητικά 1  Θεωρητικά 2

Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

IBO 2007

Θεωρητικά 1  Θεωρητικά 2

Πρακτικά 1   Πρακτικά 2-1   Πρακτικά 2-2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

IBO 2006

Θεωρητικά

Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

IBO 2005

Θεωρητικά

Πρακτικά 1   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

IBO 2004

Θεωρητικά 1Θεωρητικά 2

Πρακτικά 1-1   Πρακτικά 1-2   Πρακτικά 2   Πρακτικά 3   Πρακτικά 4

 

 

 

Αρχή Σελίδας