ΦΥΣΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ
 
2001
2001
 
2002
2002
 
2003
2003
 
2004
2004
 
     
     

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ
 
2001
2001
 
2002
2002
 
2003
2003
 
2004
2004
     
     
     

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Λυκείου

Επαναληπτικές
Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Λυκείου

 Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου

Επαναληπτικές
Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου

Ομογενών

2001
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2004
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2015
         

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

 Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Λυκείου

Επαναληπτικές
Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Λυκείου

 Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου

Επαναληπτικές
Δ΄ Τάξης Εσπερινού Λυκείου

Ομογενών

2001
2001
2002
2002
2003
2005
2006
2007
2007
2008
2009
2012
2013
2013
2014
2014
   
2018
2019
2020
2021
2022
2022
         
         
         
         

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α/Α
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΑ 1
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1
1
2
3
4
5
6
7
2012
2012
8
2013
9

 

 

 

Αρχή Σελίδας