ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

http://users.sch.gr/xbalasi/electrochem/index.html "Η ιστοσελίδα της Ηλεκτροχημείας"
Ένα διδακτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της Ηλεκτροχημείας στο Λύκειο

http://users.sch.gr/xbalasi/ Πρόκειται για ένα δικτυακό τόπο με ποικίλα θέματα που αφορούν στη διδασκαλία των μαθημάτων της Βιολογίας και της Χημείας.

http://users.att.sch.gr/dmargaris/

http://blogs.sch.gr/dmargaris/

http://users.kil.sch.gr/ekoltsakis/index1.htm

Στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου, μπορείτε να βρείτε θέματα σχετικά με τη Φυσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

http://users.sch.gr/ekoltsakis/

http://ekfe-evosm.thess.sch.gr/ ΕΚΦΕ Ευόσμου Δυτικής Θεσσαλονίκης

http://users.sch.gr/konal/ Στις σελίδες αυτού του δικτυακού τόπου, μπορείτε να βρείτε θέματα σχετικά με τη χημεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και όχι μόνο. Ένας δικτυακός τόπος με πολύ ενδιαφέρον από το συνάδελφο χημικό Κώστα Ναλμπάντη.

https://vmarousis.blogspot.com/ Ο διαδικτυακός τόπος από τον Φυσικό Βαγγέλη Μαρούση με θεωρία, ασκήσεις, διαγωνίσματα, θέματα εξετάσεων και διδακτικό υλικό για τη Φυσική στο Λύκειο.

https://pastamatiou.blogspot.com/ Ο Κόσμος της Φυσικής. Ασκήσεις,Θέματα Φυσικής...για όλες τις τάξεις του λυκείου. Ο διαδικτυακός τόπος από τον Φυσικό Σταματίου Παναγιώτη.

 

 

Αρχή Σελίδας