Νοέ 202018
 

7η Ημερίδα Επιμόρφωσης Διδακτικού Προσωπικού των Ελληνογαλλικών Σχολείων
«Θετικές και Θεωρητικές Επιστήμες: παραλληλίες και τομές»
Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018, 9:00 – 18:00, Λεόντειος Σχολή Αθηνών

Στόχος της Ημερίδας είναι να μελετηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με μια νέα, καινοτόμα προσέγγιση, που αντλεί στοιχεία από την παιδαγωγική μας παράδοση, σέβεται την ταυτότητα του καθενός, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει με αυτοπεποίθηση τις σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις.