Ιαν 112019
 

Η Διεθνής Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG) διοργανώνει κάθε χρόνο τα Masterclasses, όπου περίπου 13.000 μαθητές Λυκείου από 52 χώρες επισκέπτονται για μία ημέρα ένα από τα 215 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων στο πλαίσιο της δράσης International Masterclasses. Ομιλίες από ενεργούς ερευνητές-επιστήμονες επεξηγούν και αναλύουν τομείς και μεθόδους της βασικής έρευνας στην περιοχή των στοιχειωδών σωματιδίων και των δυνάμεών τους, δίνοντας τη δυνατότητα στους ίδιους τους μαθητές να επεξεργαστούν πραγματικά πειραματικά δεδομένα από πειράματα φυσικής σωματιδίων.
Για τη Θεσσαλονίκη οι ημέρες διεξαγωγής είναι οι: Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρες 9.00-18.00 (οργάνωση ΕΚΦΕ Κέντρου και Τούμπας) και Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρες 9.00 – 18.00 (οργάνωση ΑΠΘ)
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ