Νοέ 052020
 
Ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση για τη θεραπεία του καρκίνου με δέσμες ιόντων
Παρασκευή, 6.11.2020, 9.00 – 13.30
Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής και σύνδεσης στην τηλεσυνάντηση μπορείτε να δείτε στο:
Η συνάντηση θα γίνει στα αγγλικά χωρίς μετάφραση στα ελληνικά
——————————————————————————-
Upcoming opportunities for cancer therapy and research with ion beams.

 →  Europe/Athens

The aim is:

(1) to present and inform the scientific community in Greece, starting in Thessaloniki, about:

(a)   the status and resent progress in cancer therapy using ions, further potential and opportunities of this method, as well as plans for future developments.

(b)   a proposal for “A Facility for Tumor Therapy and Biomedical Research in South East Europe” pursued by the “South East Europe International Institute for Sustainable Technologies” and related possibilities for scientific research and patient treatment.

(2) to establish contact with the broader scientific and medical community in Greece, starting in Thessaloniki and including the diaspora, and discuss current activities, interests and future plans related to this topic.

zoom link to connect:

https://cern.zoom.us/j/96191058749?pwd=enRwVDBnRGdVd2tmSG5Sb1p6enp1UT09

 • 09:00 → 09:10 Welcome and introduction 
  SpeakerYiota Foka (GSI – Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH (DE))
 • 09:10 → 09:40 SEEIIST current status and aims of the project
  SpeakerSanja Damjanovic (GSI – Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH (DE))
 • 09:40 → 10:10 Cancer therapy with ions
  SpeakerChristian Graeff (GSI)
 • 10:10 → 10:30 Cancer statistics and registers
  SpeakerMimoza Ristova (Uni Skopje )
 • 10:30 → 11:00 Next generation ion facilities for cancer therapy
  SpeakerMaurizio Vretenar (CERN)
 • 11:00 → 11:10 BREAK
 • 11:10 → 11:25 Real life experience on cancer tumour treatment with ions from Heidelberg
  SpeakerSimon Hoene
 • 11:25 → 11:40 A hospital close to patients in Thessaloniki
  SpeakerMichail Karaviotis (Papageorgiou Hospital)
 • 11:40 → 11:50 Education and research at the Aristotle University of Thessaloniki
  SpeakerAleksandra Ioannidou (AUTh)
 • 11:50 → 12:00 Radioisotope production using linear accelerators
  SpeakerAris Mamaras (AUTh)
 • 12:00 → 12:15 Technopolis projects and Artificial Intelligence
  SpeakerAnastasios Tzikas (Technopolis)
 • 12:15 → 12:25 Particle Therapy MasterClass and educational projects
  SpeakerYiota Foka (GSI – Helmholtzzentrum fur Schwerionenforschung GmbH (DE))
 • 12:25 → 12:35 Collaborations between AUTH and CERN on particle accelerator design
 • 12:35 → 12:45 Architectural plans for a green facility
  SpeakerMr Dimitris Kaprinis (Architect)
 • 12:45 → 12:55 Closing remarks
  SpeakerEmmanuel Tsesmelis (CERN)
 • 12:55 → 13:10 Questions and answers