Μαρ 102021
 

Αγαπητοί/ές διευθυντές/ριες, προϊστάμενοι/ες, αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Mετά από τις επιμορφωτικές ανάγκες που εκφράσατε σχετικά με τις δυνατότητες περαιτέρω διδακτικής αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων της πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Webex Meetings, θα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ04 του οικείου ΠΕΚΕΣ,  κ. Σωκράτη Τουμπεκτσή, για το σύνολο των εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων ευθύνης μας, διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση με θέμα:
«Webex Meetings: εργαλεία και διδακτική αξιοποίηση»

 Η επιμορφωτική αυτή τηλεσυνάντηση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 12 Μαρτίου, ώρες 18:30 έως 20:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex Meetings, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

18:30-18:40 «Στόχευση και περιεχόμενο της e-επιμορφωτικής συνάντησης»
Ιωάννα Αρβανίτη και Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια, Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70
18:40-20:10

 

«Webex Meetings Ι:  Οργανώνουμε, Επιλέγουμε»
Οργάνωση της διαδικτυακής τάξης. Γνωριμία με το menu λειτουργιών της Webex. Polling (δημιουργία και παρουσίαση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντομης ανάπτυξης).«Webex Meetings ΙΙ:  Διαμοιράζουμε, Σημειώνουμε»
Οι τρεις διαφορετικοί τρόποι Share σε συνδυασμό με το εργαλείο Annotate και τι επιλέγουμε σε κάθε περίπτωση. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των διαφορετικών τρόπων.  Ασπροπίνακας.Σωκράτης Τουμπεκτσής, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
20:10-20:30 Συζήτηση
      20:30 Ολοκλήρωση των εργασιών της e-επιμορφωτικής συνάντησης

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών ΠE70, συμπεριλαμβανομένων των Διευθυντών/ριών και Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, αλλά και όσων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων επιθυμούν, είναι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στη διεύθυνση
https://docs.google.com/forms/d/11mM39xub3lmgJ7Sk2KmGODKhAFj7ciGMaudxDaeb6xg/edit?gxids=7628
έως την Πέμπτη 11.3.2021 και ώρα 14:00.

 Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών  στο σεμινάριο είναι:

  https://minedu-secondary.webex.com/meet/stoumpektsis

Οι Συντονίστριες Eκαπιδευτικου Έργου ΠΕ70
1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωάννα Αρβανίτη
Μέλλω (Αιμιλία) Κέκια