Μάι 182021
 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου  του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας προσκαλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στο Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων όπου λειτουργούν Τάξεις υποδοχής  σε Υποστηρικτική συνάντηση

Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρες 17:30-19:30

Θέμα: «Υποστηρικτική Δράση ενταξιακής-διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»

Σύνδεσμος εισόδου :

https://minedu-secondary.webex.com/meet/elevetsios

Επίσης, μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό που αφορά την Ενταξιακή – Διαπολιτισμική  εκπαίδευση στον σύνδεσμο:
https://drive.google.com/drive/folders/13P-NaLN6_rWCnYXd4zSAxMmzXdUo6StD?usp=sharing