Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση διατροφικής συνείδησης των εφήβων μαθητών/τριών

Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή είναι εξέχουσας σημασίας για την υγιή νοητική, πνευματική, σωματική και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών κατά τη σχολική ηλικία και επομένως αποτελεί και έναν από τους στόχους του σχολείου.

Στο άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας αναφέρεται ρητά ότι μεταξύ των σκοπών  της Παιδείας είναι η ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων (Η’ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, 2008). Επίσης, ο νόμος 1566/1985 αναφέρει ότι σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Η σωστή διατροφή των εφήβων – Συχνές διατροφικές διαταραχές

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε ποιοι είναι οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των εφήβων, τι συνιστά μία υγιεινή διατροφή και ποιες είναι οι συνηθέστερες διατροφικές ασθένειες που παρουσιάζονται κατά την εφηβεία.

Συντάκτης: Ιωαννίδης Θωμάς

 

 

 

Εφηβεία και διατροφή – Διατροφικές διαταραχές