Νέα δεδομένα θα βρουν στον δρόμο για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι περίπου 100.000 φετινοί υποψήφιοι οι οποίοι ετοιμάζονται για την υποβολή της Αίτησης- Δήλωσής τους τις επόμενες μέρες.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ , Χρήστου Κάτσικα

Αλλαγές που αφορούν τον τρόπο εξέτασης των ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες), τη δήλωση του δεύτερου μαθήματος γενικής παιδείας για όσους επιλέξουν να εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, την κατηγορία του 10%, στις μετεγγραφές, την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πολλών τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και τον τρόπο εισαγωγής υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Από 1 έως 22 Φεβρουαρίου καλούνται οι 100.000 φετινοί υποψήφιοι να υποβάλουν Αίτηση- Δήλωση στο σχολείο τους για να δηλώσουν:

? Το δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας που θα εξεταστούν πανελλαδικά

? Αν θα εξεταστούν πανελλαδικά και στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

? Αν θα εξεταστούν σε κάποιο/α από τα ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική)

? Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ή/και Αστυνομικές Σχολές (δεν έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΓΕΛ)

? Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

? Αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Οι φετινοί υποψήφιοι θα βρουν μπροστά τους έξι σημαντικές αλλαγές.

Με νέο τρόπο η εξέταση των ειδικών μαθημάτων
Από φέτος η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος ξένης γλώσσας γίνεται ως εξής: Όσον αφορά την κατανόηση του γραπτού λόγου, δίνεται στους υποψηφίους αυθεντικό κείμενο έκτασης περίπου 330- 370 λέξεων. Δίνονται 8- 10 ερωτήσεις επί του κειμένου. Η κατανόηση γραπτού λόγου βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται στην κάθε ερώτηση με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Μαθημάτων. Όσον αφορά τη γλωσσική επίγνωση, δίνονται τρεις (3) δραστηριότητες/ασκήσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του υποψηφίου να χρησιμοποιεί τη γλώσσα με τρόπο ορθό και κατάλληλο για την κάθε περίσταση. Οι δραστηριότητες/ασκήσεις με τις οποίες ελέγχεται η γλωσσική επίγνωση δεν έλκονται υποχρεωτικά από το κείμενο της εξέτασης. Η γλωσσική επίγνωση βαθμολογείται με τριάντα (30) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα, οι οποίες κατανέμονται ισότιμα σε κάθε ερώτηση, δηλαδή δύο (2) μονάδες κάθε ερώτηση. Όσον αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, δίνεται στους υποψηφίους ένα θέμα και τους ζητείται να συντάξουν, στην ξένη γλώσσα, κείμενο έκτασης περίπου 180- 200 λέξεων. Η παραγωγή γραπτού λόγου βαθμολογείται με σαράντα (40) μονάδες στην 100βαθμη κλίμακα.

Επαγγελματικά δικαιώματα σε τμήματα ΑΕΙ-ΤΕΙ
ΗΔΗ έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Παιδείας ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων και η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων αρκετών Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τμημάτων ΤΕΙ που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στο κενό.

Πρόκειται για τα πανεπιστημιακά τμήματα: Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κρήτης και Πάτρας. Επίσης για τα τμήματα ΤΕΙ: α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ε) Κλωστοϋφαντουργίας, στ) Οχημάτων, ζ) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, η) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ι) Ηλεκτρολογίας, ια) Μηχανολογίας, ιβ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και ιγ) Αυτοματισμού, ιδ) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, ιε) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και ιστ) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ιζ) Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου ιη)

Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ιθ) Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων, κ) Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, κα) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, κβ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, κγ) Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων, κδ) Ναυπηγικής κ.λπ.

των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ)

Αρχές οικονομικής θεωρίας και μαθηματικά γενικής παιδείας
Όποιος δηλώσει ότι θα εξεταστεί, με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα, στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας οφείλει να δηλώσει υποχρεωτικά ως δεύτερο μάθημα γενικής παιδείας τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να δηλώσει το 5ο Επιστημονικό Πεδίο αν δεν έχει εξεταστεί ή δεν έχει δηλώσει ότι θα εξεταστεί σε εθνικό επίπεδο στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου αυτού.

Οι υποψήφιοι του 10% διατηρούν δικαίωμα για 2 χρόνια
Από φέτος για πρώτη φορά οι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ημερήσιου Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων διατηρούν αυτό το δικαίωμα για 2 μόνο χρόνια μετά την τελευταία εξέτασή τους. Έτσι για φέτος έχουν δικαίωμα να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων όσοι έχουν αποκτήσει βεβαίωση πρόσβασης το 2009 και το 2008. Αυτή η αλλαγή είναι πολύ πιθανόν να μειώσει τον αριθμό των υποψηφίων της κατηγορίας του 10% και βέβαια να χαμηλώσει τις βάσεις εισαγωγής στις περισσότερες σχολές.

Αύξηση εισακτέων για υποψήφιους με παθήσεις
Αυξάνεται το ποσοστό εισακτέων από 3% σε 5% και επεκτείνονται και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις παθήσεων οι ευεργετικές διατάξεις που ίσχυαν για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ Αθήνας και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων.

6 Αυξάνεται το όριο για τις μετεγγραφές
ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ το όριο του οικογενειακού εισοδήματος για τους φοιτητές και σπουδαστές που δικαιούνται μετεγγραφή. Σύμφωνα με την απόφαση, για τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού (σ.σ.: δηλαδή για τις μετεγγραφές ορφανών και για οικονομικούς λόγους) ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (σ.σ.: πάνω από το οποίο δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σε αυτές τις περιπτώσεις) αυξάνεται από 35.000 ευρώ σε 45.000 ευρώ».

Πηγή “Τα ΝΕΑ – http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4554612

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou