Τα απορρίμματα στη Ζωή μας, MEdIES (Μεσογειακή Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία) MEdIES ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (PDF), ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (PDF), ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ(PDF)

Τα απορρίμματα στη Ζωή μας, MEdIES (Μεσογειακή Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφορία), στον ιστότοπο των MEdIES, με δωρεάν εγγραφή μέλους.  ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (PDF 16,5 ΜΒ ),   ΤΕΥΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ (PDF 9,5 ΜΒ),  ΤΕΥΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ(PDF 16,6 ΜΒ)