Το Νηπιαγωγείο Καβαλαρίου φτιάχνει ανακυκλωμένο χαρτί

Το Νηπιαγωγείο Καβαλαρίου φτιάχνει ανακυκλωμένο χαρτί για την κατασκευή της αφίσας του με θέμα την ανακύκλωση για τον Διαγωνισμό «Παιδικά μολύβια για το περιβάλλον».

Φτιάχνοντας ανακυκλωμένο χαρτί 3 φτιάχνοντας ανακυκλωμένο χαρτί 4 Φτιάχνοντας ανακυκλωμένο χαρτί (1) Φτιάχνοντας ανακυκλωμένο χαρτί (2) Φτιάχνοντας ανακυκλωμένο χαρτί (5)