Σχεδιασμός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, με θέμα τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους

Σχεδιασμός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία, με θέμα τα απορρίμματα και τη διαχείρισή τους 

Αναστασία Δημητρίου, Επίκουρη Καθηγήτριας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειου  Πανεπιστήμιου Θράκης Αλεξανδρούπολη

Βασιλεία Χρηστίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας  Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Βόλος