Μια   πρόταση, μια  φράση  ακόμη  και  μια  λέξη  μπορεί  μεταφορικά  ή  κοροϊδευτικά  να  αποδώσει  αλήθειες  που  προκύψαν  από  την  πολύχρονη  λαϊκή  πείρα.

Εννοούμε  τις  π α ρ ο ι μ ί ε ς .

  Με  τους  μαθητές  της  πολιτιστικής  ομάδας  συγκεντρώσαμε  παροιμίες  που  λέμε  με  τους  γονείς  και  τους  παππούδες  μας  στο  σπίτι, που  διαβάζουμε  στα  σχολικά  βιβλία  των  ελληνικών, αγγλικών  γερμανικών  και  γαλλικών, που  βρίσκουμε  στο  διαδίκτυο  και  ακόμη  αυτές  που  φίλοι  μας  άλλης  εθνικότητας  μας  έχουν  μάθει.

  Ταξινομήσαμε  τις  παροιμίες  αυτές  σε  κατηγορίες  ανάλογα  με  το  περιεχόμενο  και  την  εθνικότητα  και  σας  τις  παρουσιάζουμε.

 Οι  κυπριακές  παρουσιάζονται  με  τη  δική  τους  ιδιαίτερη  προφορά.

 Οι  βλάχικες  παρουσιάζονται  με  τη  δική  τους  ομιλία  σε  ελληνική  γραφή  και  συγχρόνως  παρατίθεται  και  η  απόδοση  στην  ελληνική  γλώσσα.

  Οι  αλβανικές, βουλγάρικες  και  γιουγκοσλάβικες  παροιμίες  που  παραθέτουμε  είναι  μεταφρασμένες  στα  ελληνικά - μιας  και  υπήρξε  δυσκολία  απόδοσης  τους  στη  γλώσσα  τους - και  το  νόημά  τους  συναντιέται  σχεδόν  σε  όλους  τους  βαλκανικούς  λαούς. Παρ’ όλα αυτά κάποιες βουλγάρικες παροιμίες αποδίδονται στη γλώσσα τους.

  Οι  αγγλικές, γερμανικές  και  γαλλικές  παροιμίες  που  παραθέτουμε  αποδίδονται  στη  γλώσσα  τους  και  δίνεται  και  η  ελληνική  μετάφραση – απόδοση  του  νοήματος.

  Ο  προσεκτικός  αναγνώστης  θα  διαπιστώσει  ομοιότητες  ακόμη  και  μέσα  από  τη  διαφορετική  γλώσσα  ή  τη  διαφορετική  ντοπιολαλιά  ή  τις  διάφορες  παραλλαγές  γιατί  όμοια  είναι  η  ανάγκη  στους  ανθρώπους  να  μιλήσουν  για  την  αλήθεια  και  το  ψέμα, το  δίκαιο  και  το  άδικο, το  καλό  και  το  κακό  και  να  τα  αφήσουν  παρακαταθήκη  στα  παιδιά  τους.

 

Ταξινόμηση

 

Για να διαβάσετε παροιμίες διαλέξτε μια από τις παρακάτω κατηγορίες