Ισόθερμη μεταβολή (νόμος του Boyle)


Το πρόγραμμα εμφανίζει

  • ένα δοχείο που περιέχει αέριο που εκτονώνεται / συμπιέζεται ισόθερμα
  • την καμπύλη p-V της μεταβολής

υπολογίζει

  • τις τελικές τιμές πίεσης