Κεφ. 2: Διατήρηση της ορμής

Δημιουργείται μια νέα ιστοσελίδα (υπό κατασκευή) για πιο ασφαλή και γρήγορη περιήγηση.

Τα αρχεία θα έχουν λειτουργία πλήρης οθόνης και επίσης η προβολή μπορεί και στα κινητά. Διεύθυνση: https://fotiszaf.sites.sch.gr/ 

 


 Άρθρο  Περιγραφή  Προσομοίωση Geogebra
 Δύναμη και μεταβολή της ορμής

εμφανίζει

 • σώμα που του ασκείται δύναμη F για ρυθμιζόμενο Δt
 • τα διανύσματα ταχυτήτων, δύναμης και ορμών

υπολογίζει

 • την τελική ταχύτητα
 • τη μεταβολή της ορμής
 Κρούση πλαστική

εμφανίζει

 • 2 σώματα που κινούνται στην ίδια ή αντίθετη κατεύθυνση
 • συγκρούονται πλαστικά

υπολογίζει

 • την ταχύτητα του συσσωματώματος
 • τις κινητικές ενέργειες και την απώλεια κινητικής ενέργειας
 
 Εκπυρσοκρότηση κανονιού (Α.Δ.Ο.)

 εμφανίζει

 • ένα κανόνι που φέρει σφαίρα
 • την εκπυρσοκρότηση
 • την κίνηση τοιυ κανονιού σε δάπεδο μεταβλητού μ

υπολογίζει (για το κανόνι)

 • ταχύτητα εκπυρσοκρότησης 
 • τον συνολικό χρόνο και το συνολικό διάστημα κίνησής του.