Ισόχωρη μεταβολή (νόμος του Charles)

Το πρόγραμμα εμφανίζει 

  • ένα δοχείο μεταβλητού όγκου που περιέχει ιδανικό αέριο
  • μεταβολείς για την αρχική και τελική κατάσταση του αερίου
  • τη γραφική παράσταση p-T