Είσοδος Ψηφιακές εφαρμογές

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πολυτονικό στον υπολογιστή μας


 

 

Πολυτονικό στον υπολογιστή μας

 

Για να γράψουμε πολυτονικά στον υπολογιστή μας δε χρειάζεται να έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που χρησιμοποιούμε windows xp, vista ή windows 7, 8, 8.1 κλπ. τα πολυτονικά υπάρχουν ήδη στον υπολογιστή μας, αρκεί να τα εγκαταστήσουμε.

Πώς εγκαθιστούμε το πολυτονικό;

 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν windows 7, ισχύουν όμως και για όλες τις επόμενες εκδόσεις.

Όσοι έχουν windows xp, αν θέλουν, μπορούν να κατεβάσουν τις οδηγίες, πατώντας εδώ

 

1. Κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο της γλώσσας, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία 

2. Από το παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγουμε "Ρυθμίσεις"


 

3. Θα εμφανιστεί το παρακάτω  παράθυρο 

4. Κάνουμε αριστερό κλικ στο "Πληκτρολόγιο" "Ελληνικά" (θα γίνει έντονο, όπως φαίνεται στην εικόνα) και πατάμε το πλήκτρο προσθήκη 

5. Θα εμφανιστεί το παρακάτω (ή παρόμοιο) παράθυρο από το οποίο βρίσκουμε τα ελληνικά και επιλέγουμε "ελληνικά πολυτονικά". Πατάμε ΟΚ , για να κλείσει το τελευταίο παράθυρο και ξανά ΟΚ για να κλείσει το προτελευταίο. Από τη στιγμή αυτή έχουμε εγκαταστήσει τα πολυτονικά στον υπολογιστή μας. 

6. Εφόσον έχουμε γυρίσει το πληκτρολόγιο από τα αγγλικά στα ελληνικά (με τα πλήκτρα Alt + Shift) πατάμε τα πλήκτρα Ctrl + Shift για να αλλάξουμε από μονοτονικά ελληνικά σε πολυτονικά και το αντίστροφο.

 

Πώς βάζουμε τους τόνους και τα πνεύματα;

Διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν παρακάτω ή κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ ή εδώ *. Η φωτογραφία που ακολουθεί νομίζω πως είναι αρκετά κατατοπιστική. Για να μην ξεχνάτε τη θέση των τόνων, σημειώστε τους μ' ένα μαρκαδόρο (αν το πληκτρολόγιό σας είναι μαύρο, μ' ένα στυλό με διορθωτικό) ή αποθηκεύστε τη φωτογραφία στην επιφάνεια του υπολογιστή σας, για να τη συμβουλεύεστε, όταν χρειαστεί.Για να βάλουμε τους τόνους και τα πνεύματα της αρχαίας ελληνικής πρέπει να πατάμε τους συνδυασμούς κάποιων πλήκτρων, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω.

Μπορεί να φαίνονται - και είναι - λίγο περίπλοκα... κυρίως, όμως, είναι θέμα συνήθειας.

Μέχρι να τα μάθετε, σημειώστε μ' ένα μαρκαδόρο στο κάθε πλήκτρο το πνεύμα ή τον τόνο που δίνει, π.χ.

στο πλήκτρο (+/=) την ψιλή - περισπωμένη / δασεία - περισπωμένη (ἆ/ἇ)

στο πλήκτρο ([) την περισπωμένη / υπογεγραμμένη (ᾶ/ᾳ)

στο πλήκτρο (]) την βαρεία (ὰ)

στο πλήκτρο ("/;) την ψιλή / δασεία (ἀ/ἁ)

στο πλήκτρο (?//) την ψιλή οξεία / δασεία οξεία (ἄ/ἅ)

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Επιθυμητό αποτέλεσμα Συνδυασμός πλήκτρων
υπογεγραμμένη ῳ Ταυτόχρονα Shift + ( [ ) και μετά το φωνήεν
οξεία έ  (;) και μετά το φωνήεν (κανονικά η οξεία μπαίνει με το πλήκτρο Q και μετά το φωνήεν
περισπωμένη ῶ  ( [ ) και μετά το φωνήεν
βαρεία ὼ  ( ] ) και μετά το φωνήεν
οξεία υπογεγραμμένη ᾴ Ταυτόχρονα δεξί Alt κουμπί + ( Q ) και μετά το φωνήεν
Σε γενικές γραμμές:
Μαθαίνουμε τα πλήκτρα ή τους συνδυασμούς πλήκτρων για την ψιλή.
Για τη δασεία πατάμε τα πλήκτρα της ψιλής και ταυτόχρονα και το Shift.
Για να βάλουμε και υπογεγραμμένη πατάμε τα πλήκτρα της ψιλής και ταυτόχρονα και το Ctrl
ψιλή ὠ  ( “  * ) και μετά το φωνήεν ή το ρ

ψιλή οξεία ὤ  ( / ) και μετά το φωνήεν
ψιλή περισπωμένη ὦ (+) και μετά το φωνήεν
ψιλή υπογεγραμμένη ᾠ Ταυτόχρονα δεξί Alt + (') ή ταυτόχρονα Ctrl + Alt (αριστερό) + (') και μετά το φωνήεν
ψιλή οξεία υπογεγραμμένη ᾤ Ταυτόχρονα Ctrl + Alt + ( / ) και μετά το φωνήεν
ψιλή περισπωμένη υπογεγρ. ᾦ Ταυτόχρονα δεξί Alt + (=) και μετά το φωνήεν
ψιλή βαρεία ὢ  πλήκτρο ( \ ) και μετά το φωνήεν
ψιλή βαρεία υπογεγραμ. ᾢ Ταυτόχρονα Ctrl + Alt + ( \ ) και μετά το φωνήεν
δασεία ὡ Shift + ( “ ) και μετά το φωνήεν ή το ρ
περισπωμένη υπογεγραμμ. ῷ Ταυτόχρονα Ctrl + Alt + ( [ ) και μετά το φωνήεν
δασεία οξεία ὥ Ταυτόχρονα Shift + ( ? ) και μετά το φωνήεν
δασεία περισπωμένη Ταυτόχρονα Shift + ( + ) και μετά το φωνήεν
δασεία υπογεγραμμένη ᾡ Ταυτόχρονα Alt + Shift + Ctrl + ( " ) και μετά το φωνήεν
δασεία οξεία υπογεγραμμένη ᾥ Ταυτόχρονα Alt + Ctrl + Shift + (?) και μετά το φωνήεν
δασεία περισπωμένη υπογεγραμμένη ᾧ Ταυτόχρονα δεξί Alt + Shift + Ctrl + ( + ) και μετά το φωνήεν
βαρεία υπογεγραμμένη ῲ Ταυτόχρονα Alt + Ctrl + ( ] ) και μετά το φωνήεν
δασεία βαρεία ὣ Ταυτόχρονα Shift + ( | ) και μετά το φωνήεν
δασεία βαρεία υπογεγραμμένη ᾣ Ταυτόχρονα Alt + Ctrl + Shift + ( | ) και μετά το φωνήεν
διαλυτικά βαρεία ῒ Ταυτόχρονα Shift + ( ~    * ) και μετά το φωνήεν
διαλυτικά οξείαΐ Πλήκτρο ( ` *) + φωνήεν

διαλυτικά περισπωμένη ῧ Ταυτόχρονα Ctrl + alt + πλήκτρο ( ` ) και μετά το φωνήεν
σύμβολο βραχέων ῠ Ταυτόχρονα Shift + πλήκτρο ( - ) και μετά το φωνήεν
σύμβολο μακρών ῡ Πλήκτρο ( - ) + φωνήεν

 

Πού μπορούμε να γράψουμε πολυτονικά;

 

Πολυτονικά μπορούμε να γράψουμε σε επεξεργαστές κειμένου, π.χ. ms office ή openoffice, σε μήνυμα (mail), σε ιστολόγιο (μπλογκ)... γενικώς παντού.