Είσοδος Ψηφιακές εφαρμογές

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναζήτηση στο διαδίκτυο


 

 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

 

Αν θέλουμε να βρούμε κάποιο συγκεκριμένο κείμενο στο διαδίκτυο, τότε γράφουμε στο πεδίο αναζήτηση εντός εισαγωγικών τρεις τέσσερις συνεχόμενες λέξεις του κειμένου.

Παράδειγμα:

Έστω ότι θέλουμε να βρούμε το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη «Τα δώρα».

Γράφουμε στο πεδίο αναζήτηση μιας μηχανής αναζήτησης, π.χ. Google, εντός εισαγωγικών τρεις τέσσερις συνεχόμενες λέξεις του κειμένου, δηλαδή "σήμερα φόρεσα ένα ζεστό"Αν το κείμενο που αναζητάμε υπάρχει στο διαδίκτυο τότε θα εμφανιστούν οι σελίδες που το περιέχουν.Διαλέγουμε αυτή που μας φαίνεται πιο έγκυρη.

 

Το ίδιο ισχύει και για κείμενο στα αρχαία ελληνικά. Έστω ότι θέλουμε το κείμενο του Ξενοφώντα Πόροι, που χρησιμοποιείται στο βιβλίο των Αρχαίων της Α' γυμνασίου στην 5η ενότητα.

Γράφουμε στο πεδίο αναζήτηση μιας μηχανής αναζήτησης, π.χ. Google, εντός εισαγωγικών τρεις, τέσσερις συνεχόμενες λέξεις του κειμένου, δηλαδή "Τῶν Ἀθήνησι προεστηκότων"Αν το κείμενο που αναζητάμε υπάρχει στο διαδίκτυο τότε θα εμφανιστούν οι σελίδες που το περιέχουν.Διαλέγουμε αυτή που μας φαίνεται πιο έγκυρη.

Αν το κείμενο που αναζητάμε δεν υπάρχει, τότε θα πάρουμε την απάντηση:

Πληροφορίες Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για "Τῶν Ἀθήνησι ἔλεγον"Εύρεση μιας λέξης σε μια ιστοσελίδα

 

Αν θέλουμε να βρούμε κάποια συγκεκριμένη λέξη σε ένα μεγάλο κείμενο μιας σελίδας στο διαδίκτυο, τότε πατάμε τα πλήκτρα Ctrl + F, για να εμφανιστεί η γραμμή αναζήτησης. Εκεί γράφουμε τη λέξη που ψάχνουμε. Μόλις εντοπιστεί η λέξη αυτόματα ο φυλλομετρητής θα μας την εμφανίσει.

Παράδειγμα:

Έστω ότι θέλουμε να βρούμε τη λέξη Φραγκογιαννού στο κείμενο της Φόνισσας του Παπαδιαμάντη. (Το κείμενο διατίθεται εδώ)

Πατάμε τα πλήκτρα Ctrl + F, για να εμφανιστεί η γραμμή αναζήτησης.  Στον mozilla εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, 

ενώ στον internet explorer ή στον chrome στο πάνω μέρος.

  

Γράφουμε τη λέξη που ψάχνουμε, π.χ. Φραγκογιαννού. Μόλις εντοπιστεί η λέξη αυτόματα ο φυλλομετρητής θα μας την εμφανίσει, σκιάζοντάς την.

  

Με τα βέλη επόμενο - προηγούμενο μπορούμε να μετακινηθούμε στην επόμενη λέξη "Φραγκογιαννού"