Είσοδος Ψηφιακές εφαρμογές

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργαστές κειμένου, για το διαδίκτυο.... για όλα


 

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργαστές κειμένου, για το διαδίκτυο.... για όλα

 

Πάρα πολλοί χρήστες των υπολογιστών, αλλά και των ταμπλετών (στην περίπτωση που χρησιμοποιείται εξωτερικό πληκτρολόγιο), όταν γράφουν ένα κείμενο, παιδεύονται άδικα για να κάνουν τις πιο απλές δουλειές. Κι αυτό γιατί δε χρησιμοποιούν τις συντομεύσεις πληκτρολόγιου.

Οι περισσότεροι χρήστες  των επεξεργαστών κειμένου (office, openoffice κ.τ.λ.) για να σώσουν ένα έγγραφο ή ένα λογιστικό φύλλο (excel), προτιμούν να απομακρύνουν τα χέρια τους από το πληκτρολόγιο, να πιάσουν το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής, να οδηγήσουν τον δρομέα στο κουμπί αποθήκευσης (στην εύκολη περίπτωση) ή στο μενού αρχείο και μετά να επιλέξουν "αποθήκευση" αντί να πατήσουν τα πλήκτρα Ctrl+S.

Την ίδια χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία ακολουθούν για την αντιγραφή, την αποκοπή, την επικόλληση αλλά και των άλλων εντολών.

Αν κάποιος χρησιμοποιεί τον υπολογιστή μια στις τόσες, για να γράψει ένα μικρό κείμενο, σίγουρα δεν κατανοεί τη χρησιμότητα των πλήκτρων συντόμευσης. Δυστυχώς όμως άνθρωποι που δουλεύουν αποκλειστικά με υπολογιστή  (π.χ. υπάλληλοι στις εφορίες, στα ΚΕΠ κ.τ.λ.) ή οι εκπαιδευτικοί που χρειάζεται να γράψουν μεγαλύτερα κείμενα παιδεύονται και κουράζονται άδικα, γιατί η μη χρήση των πλήκτρων συντόμευσης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου εργασίας και την κούραση των χεριών, κυρίως του καρπού με όχι σπάνια την εμφάνιση τενοντίτιδων.

 

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τις συντομεύσεις πληκτρολόγιου για τους επεξεργαστές κειμένου. Πολλές από τις συντομεύσεις λειτουργούν παντού, σε όλα τα προγράμματα.

Βέβαια, κάθε πρόγραμμα, π.χ. περιηγητές (mozilla, explorer) επεξεργασίας εικόνας (photoshop) έχει τις δικές του ιδιαίτερες συντομεύσεις, οι οποίες, συνήθως, εμφανίζονται μαζί με το μενού.

 

Συντομεύσεις πληκτρολόγιου

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Πατώντας το πλήκτρο Ctrl μαζί με κάποιο από τα παρακάτω πλήκτρα έχουμε τα εξής αποτελέσματα:
πλήκτρο Ctrl και πλήκτρο... λειτουργία εφαρμογή Σε
C αντιγραφή Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο, σε όλα τα προγράμματα.
Από τις πιο σημαντικές συντομεύσεις!
V επικόλληση Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο, σε όλα τα προγράμματα.
Από τις πιο σημαντικές συντομεύσεις!
S αποθήκευση Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο, σε όλα τα προγράμματα.
Από τις πιο σημαντικές συντομεύσεις!
Ζ αναίρεση Σε επεξεργαστές κειμένου.
Από τις πιο σημαντικές συντομεύσεις!
Y ακύρωση της αναίρεσης Σε επεξεργαστές κειμένου.
Α επιλογή όλων Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο.
Χ αποκοπή Σε επεξεργαστές κειμένου.
Ν νέο έγγραφο Σε επεξεργαστές κειμένου.
Ο άνοιγμα εγγράφου Σε επεξεργαστές κειμένου.
F εύρεση Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο.
Η εύρεση και αντικατάσταση Σε επεξεργαστές κειμένου.
Β έντονα γράμματα Σε επεξεργαστές κειμένου.
Ι πλάγια γράμματα Σε επεξεργαστές κειμένου.
U υπογραμμισμένα γράμματα Σε επεξεργαστές κειμένου.
L στοίχιση αριστερά Σε επεξεργαστές κειμένου.
R στοίχιση δεξιά Σε επεξεργαστές κειμένου.
Ε στοίχιση στο κέντρο Σε επεξεργαστές κειμένου.
J πλήρης στοίχιση Σε επεξεργαστές κειμένου.
Ρ εκτύπωση Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο.
[ μεγέθυνση γραμματοσειράς Σε επεξεργαστές κειμένου.
] σμίκρυνση γραμματοσειράς Σε επεξεργαστές κειμένου
D επιλογή & μορφοποίηση γραμματοσειράς Σε επεξεργαστές κειμένου.
W κλείσιμο του εγγράφου Σε επεξεργαστές κειμένου, στο διαδίκτυο, στα περισσότερα προγράμματα.

 

Οι πιο συνηθισμένες εντολές πραγματοποιούνται με ένα μόνο χέρι! Τοποθετώντας το μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού στο πλήκτρο Ctrl μπορούμε με τα άλλα δάχτυλα να πατήσουμε τα πλήκτρα: Ζ για αναίρεση, C για αντιγραφή, V για επικόλληση, Β για έντονα γράμματα, Ν για νέο έγγραφο, Α για επιλογή όλων, S για αποθήκευση, D για μορφοποίηση της γραμματοσειράς, F για εύρεση, Η για αντικατάσταση, Ε για στοίχιση αριστερά, R για στοίχιση δεξιά!

 

Σύρτε στον πίνακα για να δείτε όλες τις στήλες

Ιδιαίτερα πλήκτρα
πλήκτρο εφαρμογή αποτέλεσμα
tab tab σε επεξεργαστές κειμένου (π.χ. word) μετακινεί τον δρομέα προς τα δεξιά τόσο όσο έχει καθοριστεί από τη ρύθμιση του στηλοθέτη. Με shift+tab (ταυτόχρονο πάτημα) επιστρέφει κατά μία θέση πίσω.
Σε πίνακες μετακινεί τον δρομέα στην επόμενη στήλη. Αν βρισκόμαστε στην τελευταία  στήλη της τελευταίας γραμμής, δημιουργεί καινούργια γραμμή.
σε λογιστικά έγγραφα (π.χ. excel) μετακινεί οριζόντια τον δρομέα στο επόμενο δεξιό κελί. Με shift+tab (ταυτόχρονο πάτημα) μετακινεί τον δρομέα στο προηγούμενο αριστερό κελί.
στο διαδίκτυο στη συμπλήρωση φορμών, μετακινεί τον δρομέα στο επόμενο πλαίσιο. Με shift+tab (ταυτόχρονο πάτημα) μετακινεί τον δρομέα στο προηγούμενο πλαίσιο.
alt+tabtab στον υπολογιστή όταν είναι ανοιχτά δύο προγράμματα, π.χ. επεξεργαστής κειμένου και διαδίκτυο, μας επιτρέπει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα να μετακινούμαστε από το ένα πρόγραμμα στο άλλο.
Από τις πιο σημαντικές συντομεύσεις!
home σε έγγραφα, στο διαδίκτυο μετακινεί τον δρομέα στην αρχή μιας γραμμής ή μιας ιστοσελίδας.
end σε έγγραφα, στο διαδίκτυο μετακινεί τον δρομέα στο τέλος μιας γραμμής ή μιας ιστοσελίδας.
Ctrl+home σε έγγραφα, στο διαδίκτυο μετακινεί τον δρομέα στην αρχή του εγγράφου ή μιας ιστοσελίδας.
Ctrl+end σε έγγραφα, στο διαδίκτυο μετακινεί τον δρομέα στο τέλος του εγγράφου ή μιας ιστοσελίδας.

 

Αν θέλετε μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες pdf

Οδηγίες για τις συντομεύσεις πληκτρολόγιου θα βρείτε και στη microsoft

 

Τελειώνοντας να σημειώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες για τη σωστή θέση του σώματος και των χεριών, έτσι όπως τις δίνει η microsoft.

Συμβουλές για ασφαλή χρήση του πληκτρολογίου

 

Η κατάλληλη χρήση του πληκτρολογίου θα σας βοηθήσει να αποφύγετε πόνους ή τραυματισμούς στους καρπούς, τα χέρια και τους βραχίονες, ιδιαίτερα εάν χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας για μεγάλα διαστήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε προβλήματα:

 

● Τοποθετήστε το πληκτρολόγιό σας στο ύψος του αγκώνα. Το επάνω μέρος των βραχιόνων σας πρέπει να είναι χαλαρό και δίπλα στα πλευρά σας.

● Κεντράρετε το πληκτρολόγιο μπροστά σας. Εάν το πληκτρολόγιο διαθέτει αριθμητικό πληκτρολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο διαστήματος ως σημείο αναφοράς για το κέντρο.

● Πληκτρολογείτε με τα χέρια και τους καρπούς σας να αιωρούνται πάνω από το πληκτρολόγιο, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ολόκληρο τον βραχίονα για να φτάσετε τα απομακρυσμένα πλήκτρα αντί να τεντώνετε τα δάχτυλα.

● Αποφεύγετε να ακουμπάτε τις παλάμες ή τους καρπούς σας σε οποιαδήποτε επιφάνεια ενώ πληκτρολογείτε. Εάν το πληκτρολόγιό σας διαθέτει υποστήριγμα παλάμης, χρησιμοποιήστε το μόνο στα διαλείμματα της πληκτρολόγησης.

● Θα πρέπει να πληκτρολογείτε χτυπώντας ελαφρά τα πλήκτρα και δε θα πρέπει να λυγίζετε τους καρπούς σας.

● Όταν δεν πληκτρολογείτε, να χαλαρώνετε τους βραχίονες και τα χέρια σας. Κάνετε σύντομα διαλείμματα από τον υπολογιστή σας κάθε 15 με 20 λεπτά.