Είσοδος Ψηφιακές εφαρμογές

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εισαγωγή άνω τελείας


 

 

Εισαγωγή άνω τελείας, οδηγίες για το word 2003, 2007, 2010, 2013

 

Υπάρχουν διάφοροι κουραστικοί τρόποι για να εισαγάγουμε άνω τελεία σ' ένα κείμενο του word. Για να κάνετε όμως τη ζωή σας πιο εύκολη και το γράψιμο πιο γρήγορο, αρκεί να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

α) Έχοντας ανοιχτό ένα οποιοδήποτε έγγραφο του word, πατάμε την καρτέλα Εισαγωγή, και επιλέγουμε Σύμβολο και στη συνέχεια περισσότερα σύμβολα.

 για το office 2003
β) Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει (με τον τίτλο Σύμβολο) προσέχουμε τα εξής:

1. Να έχουμε στο πλαίσιο της γραμματοσειράς (1), μια ελληνική γραμματοσειρά, π.χ. Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana, Palatino Linotype.

2. Στο πλαίσιο Υποσύνολο να έχουμε την επιλογή "Βασικά ελληνικά" (2)

3. Ανάμεσα στα γράμματα Ά και Έ βρίσκεται η άνω τελεία. Την επιλέγουμε και διαβάζουμε στη θέση (3), GREEK ANO TELEIA.

4. Πατάμε το πλήκτρο "Πλήκτρο συντόμευσης". (4)γ) Στο νέο παράθυρο που θα ανοίξει με τον τίτλο "Προσαρμογή πληκτρολογίου"

1. κάνουμε κλικ στο πλαίσιο "Νέο πλήκτρο συντόμευσης" (1) και πατάμε στο πληκτρολόγιο το πλήκτρο Alt, και με πατημένο το Alt τo πλήκτρο Χ.Τότε στη θέση ένα θα φανεί το κείμενο: "Αlt+X".

2. Πατάμε το κουμπί Αντιστοίχιση (2)Διαπιστώνουμε ότι στο πλαίσιο "Ισχύοντα πλήκτρα" (1) γράφει  " Alt+X".

 

Αυτό σημαίνει ότι από τώρα και στο εξής, όταν θα πατάμε στο word το συνδυασμό των πλήκτρων " Alt+X " θα μπαίνει η άνω τελεία.