ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το βιοντίζελ έχει πυκνότητα 0,88 kg/L έναντι 0,85 kg/L για τo πετρέλαιο ντίζελ . Επειδή το βιοντίζελ είναι ελαφρώς βαρύτερο από το πετρέλαιο ντίζελ, η κοινή διαδικασία μίξης είναι η προσθήκη του βιοντίζελ στο πάνω μέρος του πετρελαίου ντίζελ. Το βιοντίζελ δεν περιέχει άζωτο ή αρωματικές ουσίες και περιέχει χαρακτηριστικά λιγότερο από 15 ppm θείου.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Ιδιότητες καυσίμου
Ντίζελ
Βιοντίζελ
Στάνταρ
ASTM D975
ASTM PS 121
Σύνθεση Καυσίμου
C10-C21 ΗC
C12-C22 FAME
Ελάχιστη θερμαντική Αξία (Btu/gal)
131,295
117,093
Κινηματικό Ιξώδες σε 40°C
1.3-4.1
1.9-6.0
Ειδικό βάρος σε 60°F (kg/l)
0.85
0.88
Πυκνότητα σε 15°C (lb/gal)
7.079
7.328
Νερό (ppm κ.β.)
161
.05% max
Άνθρακας % κ.β.
87
77
Υδρογόνο % κ.β.
13
12
Οξυγόνο % κ.β
0
11
Θείο % κ.β
0.05 max
0.0 - 0.0024
Σημείο Ζέσης°C
188-343
182-338
Σημείο Ανάφλεξης°C
60-80
100-170
Σημείο Θόλωσης°C
-15 έως 5
-3 έως 12
Σημείο Απόχυσης°C
-35 έως-15
-15 έως 10
Αριθμός Κετανίου
40-55
48-65
Στοιχειομετρική αναλογία αέρα/ καυσίμου κ.β.
15
13.8
Πηγή:
Biodiesel Handling and Use Guidelines ,K. Shaine Tyson, National Renewable Energy Laboratory, NREL/TP-580-30004,September 2001
 
Το βιοντίζελ περιέχει οξυγόνο 11% κατά βάρος, στο οποίο οφείλεται η ελαφρώς χαμηλότερη θερμαντική αξία του (ενεργειακό περιεχόμενο) όπως και οι χαρακτηριστικά χαμηλές εκπομπές μονοξείδιου του άνθρακα, αιθάλης, και υδρογονανθράκων. Το ενεργειακό περιεχόμενο του βιοντίζελ είναι κατά προσέγγιση 10% λιγότερο από το ντίζελ Νο. 2 και συγκρίσιμος με το ντίζελ No.1.(κηροζίνη) η αποδοτικότητα καυσίμων βιοντίζελ είναι η ίδια με τα καύσιμα ντίζελ. Η οικονομία, η ισχύς, και η ροπή είναι ανάλογες προς την θερμαντική αξία του βιοντίζελ ή του μίγματος βιοντίζελ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΤΟ ΝΤΙΖΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Ντίζελ πετρελαίου
129.500 Btu/gal
Ντίζελ πετρελαίου
129.500 Btu/gal
Βιοντίζελ από ζωικά λίπη
115.720 Btu/gal
Βιοντίζελ από φυτικά έλαια
119.216 Btu/gal
Διαφορά
-10,6%
 
-7,9%
Πηγή:
A Comprehensive Analysis of Biodiesel Impacts on Exhaust Emissions,EPA420-P-02-001, October 2002
 
 

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©