ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ορείχαλκος, ο χαλκός, ο μόλυβδος, ο κασσίτερος, και ο ψευδάργυρος θα οξειδώσουν τα καύσιμα ντίζελ και βιοντίζελ και θα δημιουργήσουν ιζήματα. Τα υλικά συγκολλήσεως από μόλυβδο και οι επενδύσεις ψευδάργυρου πρέπει να αποφευχθούν, όπως επίσης οι χάλκινοι σωλήνες και εξαρτήματα και οι ρυθμιστές ορείχαλκου. Τα καύσιμα ή τα εξαρτήματα θα τείνουν να αλλάξουν χρώμα και θα σχηματιστούν ιζήματα, με συνέπεια να βουλώσουν τα φίλτρα των καυσίμων. Ο εξοπλισμός που επηρεάζεται πρέπει να αντικατασταθεί με ανοξείδωτο χάλυβα ή αργίλιο. Τα αποδεκτά υλικά δεξαμενών αποθήκευσης περιλαμβάνουν το αργίλιο, το χάλυβα, το φθοριωμένο πολυαιθυλένιο, το φθοριωμένο πολυπροπυλένιο, και το τεφλόν.

Η επίδραση B20 στα ευπρόσβλητα υλικά είναι αμβλυμμένη έναντι των πλουσιοτέρων μιγμάτων. Κάποια αργή οξείδωση μπορεί να εμφανιστεί, αν και μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να υλοποιηθεί. Το βιοντίζελ μπορεί επίσης να επηρεάσει μερικές φλάντζες, τσιμούχες, και κόλλες, ιδιαίτερα εκείνες που κατασκευάστηκαν πριν από το 1993 και εκείνες που γίνονται από φυσικό ελαστικό. Οι περισσότερες μηχανές που κατασκευάστηκαν μετά από το 1994 περιέχουν φλάντζες, τσιμούχες, και κόλλες που είναι γενικά ανθεκτικά στο βιοντίζελ.

   

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©