ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ CO2

Ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί είναι το ενεργειακό ισοζύγιο των βιοκαυσίμων, δηλαδή πόση ενέργεια απαιτείται για να τα παράγουμε σε σχέση με αυτή που αποδίδουν. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα για το βιοντίζελ έχουμε ένα εξαιρετικά θετικό ισοζύγιο 1:4,3 που φτάνει στο 1: 7,4 αν υπολογίσουμε τη συνολική ενέργεια που αποδίδει η βιομάζα.

Σε ότι αφορά το ισοζύγιο του CO2 .Τόσο κατά τα στάδια παραγωγής της βιομάζας όπως και του ντίζελ πετρελαίου έχουμε εκπομπές CO2 περίπου 15% των εκπομπών που θα προκύψουν από την καύση τους . Για το βιοντίζελ το ποσοστό φτάνει στο 25%. Επειδή όμως οι εκπομπές CO2 από την καύση των βιοκαυσίμων δεν προέρχονται από CO2 πού έχει αποσυρθεί μόνιμα, όπως συμβαίνει στα ορυκτά καύσιμα , υπάρχει μείωση της τάξης του 90%. (125%-115%= 90%). Δηλαδή το βιοντίζελ ανακυκλώνει το CO2
 

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©