ΑΝΑΜΙΞΗ

Το βιοντίζελ είναι ελαφρώς βαρύτερο από το ντίζελ πετρελαίου. Το βιοντίζελ έχει ειδικό βάρος 0,88 έναντι 0,85του ντίζελ πετρελαίου Το βιοντίζελ πρέπει να προστεθεί κατά την ανάμιξη του πάνω από το ντίζελ πετρελαίου, διαφορετικά, τα καύσιμα μπορεί να μην αναμιχθούν. Τα μίγματα του βιοντίζελ δεν διαχωρίζονται στα συστατικά τους με την παρουσία νερού. Όμως για σωστή αποθήκευση η παρουσία νερού πρέπει να ελεγχθεί και να ελαχιστοποιηθεί.

Το βιοντίζελ μπορεί να αποθηκευτεί στις τυποποιημένες δεξαμενές αποθήκευσης ντίζελ. Τμήματα από χαλκό, ορείχαλκο, ψευδάργυρο, μόλυβδο, και κασσίτερο πρέπει να αντικατασταθούν από αργίλιο ή χάλυβα δεδομένου ότι αυτά τα μέταλλα οξειδώνουν και τα καύσιμα ντίζελ και το βιοντίζελ

ΑΝΑΜΙΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Όπως οποιαδήποτε καύσιμα ντίζελ, το βιοντίζελ μπορεί να πήξει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Μερικοί τύποι βιοντίζελ παγώνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες από άλλες, ανάλογα με το επίπεδο κορεσμένων συστατικών στα καύσιμα.

Το καθαρό βιοντίζελ πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες τουλάχιστον 8°C υψηλότερες από το σημείο πήξης των καυσίμων (-1°C ως 7°C). Θερμοκρασίες αποθήκευσης 7°C ως 10°C είναι κατάλληλες για τα περισσότερα είδη καθαρού βιοντίζελ. Επίσης και για τα μίγματα απαιτούνται θερμοκρασίες αποθήκευσης τουλάχιστον 8°C υψηλότερες από το σημείο πήξης των καυσίμων .

Το καθαρό βιοντίζελ όπως και τα μίγματα μπορούν να αποθηκευτούν σε υπόγειες δεξαμενές στα περισσότερα κρύα κλίματα, αλλά για υπέργεια αποθήκευση τα συστήματα καυσίμων πρέπει να προστατευθούν με μόνωση, με συστήματα ανάδευσης και θέρμανσης. Αυτή η προφύλαξη περιλαμβάνει τις δεξαμενές, τον εξοπλισμό των αντλιών, και τα ίδια τα οχήματα.

Το βιοντίζελ μπορεί να αναμιχθεί με ντίζελ πετρελαίου χωρίς προβλήματα εάν η θερμοκρασία καυσίμων ντίζελ είναι 50°F ή υψηλότερη. Εάν η θερμοκρασία των καυσίμων είναι λιγότερο από 45 °F σε 50°F, οι κορεσμένες ενώσεις στο βιοντίζελ μπορούν να κρυσταλλωθούν και να βουλώσουν τα φίλτρα και τις σωληνώσεις.

Η μεταφορά του βιοντίζελ σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να γίνει με βυτιοφόρα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με σπείρες στις οποίες διοχετεύεται ατμός ώστε να ανεβεί η θερμοκρασία κατά την παραλαβή.

   

ΔΙΧΗΝΕΤ 2004©