ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
http://users.sch.gr/kontaxis

Τρόποι Επικοινωνίας
με Σχολικό  Σύμβουλο Αθανάσιο Κονταξή

Τα μαθήματα


Εργασία

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός - Επισκέψεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

Στατιστικά της Σελίδας μας

 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων ΕΠΑΛ 

 

Δείτε προτάσεις θεμάτων από τά μέλη του μητρώου του ΙΕΠ (διορθωμένο)

 

Κατεβάστε τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Σχ. έτους 2017-18 (16-9-2017)

 

Συμβουλές για τη ΖΔΔ

 

Πρόκειται για μια ζώνη η οποία, βασιζόμενη στην παιδαγωγική ελευθερία του εκπαιδευτικού,  προσφέρει χώρο και χρόνο για δραστηριότητες πχ Σχολικές Δραστηριότητες (περιβαλλοντική, αγωγή υγείας, Πολιτιστικά, Erasmus + κλπ) , εξωστρεφείς δράσεις - εκδηλώσεις προς την τοπική κοινωνία κλπ). Τα σχολεία μπορούν έτσι καλύτερα να αναδείξουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και οι μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στη φάση "μετάβασης" (από το Γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ) να διερευνήσουν νέα ενδιαφέροντα, να εκφραστούν, να ενταχθούν, να κάνουν μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ.
Σύμφωνα με την   Φ8 105357/Δ4/28-6-2016 - Προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-17
 "Στο πλαίσιο της ΖΔΔ μπορεί να δημιουργούνται ομάδες από 12 κατ' ελάχιστο μαθητές/μαθήτριες ανά θεματική ενότητα. Για κάθε ομάδα ορίζεται υπεύθυνος εκπαιδευτικός. Εάν μια ομάδα έχει πάνω από 18 μαθητές / μαθήτριες μπορεί να ορίζεται και δεύτερος εκπαιδευτικός. Για να δημιουργηθεί 2η ομάδα απαιτείτα ο αριθμός των μαθητών να είναι 24. Για να δημιουργηθεί 3η ομάδα μαθητών απαιτείται ο αριθός να είναι 35 κ.ο.κ. "

 

Προσοχή κατά τις πρώτες ημέρες

 

Βασικός παράγοντας για την ενεργοποίηση των μαθητών είναι η ανάθεση - ανάληψη κατάλληλων ρόλων, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή. Για αυτόν το λόγο είναι σκόπιμο, από  τις πρώτες ημέρες, ο εκπαιδευτικός να επικεντρωθεί σε δραστηριότητες  ώστε  να γνωρίσει τους μαθητές καλύτερα και,  στη συνέχεια, να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στο πλαίσιο της ΖΔΔ ή και να προσαρμόσει τελικά το θέμα του.  Στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών των μαθητών θα είναι χρήσιμη η συστηματική συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της Α΄τάξης και ιδιαιτέρως με τους διδάσκοντες  Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία. και Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό ...

Δείτε σχετικό άρθρο: Συμβουλές για τις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές

 

 

Συνεργαστείτε!

 

Το μάθημα μπορεί να δράσει καταλυτικά στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης προς αμοιβαίο όφελος. Εκτός από τη συνεργασία που προαναφέραμε για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών των μαθητών, επιπλέον μπορείτε να συνεργαστείτε για:

  • Ιδέες και συμβουλές από έμπειρους εκπαιδευτικούς σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλες δράσεις

  •  Ιδέες από άλλες ειδικότητες για εξειδίκευση ρόλου μαθητή στη ΖΔΔ,  με στόχο τη διερεύνηση ειδικοτήτων οι οποίες ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν αρχικά.

  • Υποστήριξη - συνέργειες για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μέσα από την αξιοποίηση των συνθετικών - δημιουργικών εργασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο αξιολόγησης των μαθητών πχ η δημιουργία ενός προϊόντος προβολής της ΖΔΔ μπορεί να αξιολογηθεί και ως συνθετική εργασία στο μάθημα Πληροφορικής, ένα πρωτότυπο κείμενο μπορεί να αξιολογηθεί ως εργασία στο μάθημα της γλώσσας, μια κατασκευή που απαιτείται μπορεί να κατασκευαστεί στο πλαίσιο κάποιου Τεχνήματος στην ΕΕΤ  κλπ

Δείτε επίσης: Τι διδάσκουν οι συνάδελφοι Γενικής Παιδείας και πως μπορούμε να συνεργαστούμε;

 

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΖΔΔ)

 

Η συμβουλή μας  είναι, αφού εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά και κυρίως τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες των μαθητών μας, ας προσφέρουμε την ευκαιρία σε κάθε μαθητή, μέσα από συγκεκριμένο ρόλο, να βιώσει επιτυχίες. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε πολλαπλές μορφές έκφρασης της δραστηριότητας των μαθητών και να αποφύγουμε  τυποποιημένες, ακαδημαϊκού τύπου μορφές συμμετοχής, τύπου βιβλιογραφικών ερευνών ή παρουσιάσεων σε Power point.

 

Ως προς τη μορφή  μπορούν να αξιοποιηθούν:

Ως προς το περιεχόμενο μπορούν να αξιοποιηθούν:

Παιδαγωγικά θέματα της πράξης 

Εργασίες και Δραστηριότητες μαθητών ως  «Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης»

Ενεργητική μάθηση και Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές στα Τεχνολογικά Μαθήματα

 Πως να κάνω μάθημα όταν το επίπεδο των μαθητών είναι τόσο χαμηλό;

Καλύτερη προσέγγιση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων των μαθητών

Πως μαθαίνουν οι μαθητές

Knowledge tha emerges in - between

Ψηφιακά εργαλεία για πιο ελκυστικές δημιουργικές δραστηριότητες

Πολλές φορές η μορφή και όχι τόσο το περιεχόμενο μπορεί να ενθουσιάσει κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν. Αξιοποιήστε ψηφιακά εργαλεία,  αλλά προσοχή. Μην ασχοληθείτε και με αυτό οι ίδιοι. Δώστε τα στους μαθητές σας και θα τα καταφέρουν καλύτερα.

Ενδεικτικά εργαλεία:

Οδηγός δημιουργίας βίντεο MOOCs and Online Courseware in the Age of Creative Commons and Wikipedia  http://www.intelligenttelevision.com/research/entry/redefining-open 

Ιστοσελίδα για παρουσιάσεις και δημιουργία βίντεο www.animoto.com/education 

Ελκυστικό εργαλείο παρουσιάσεων https://prezi.com/ 

Δημιουργία εικόνων που μιλάνε http://blabberize.com/  . Μπορείτε να αξιοποιήσετε πρόσωπα, ζώα, λουλούδια που να μιλάνε και βεβαίως .. μηχανές και εξαρτήματα..

Στο google drive  (αρκεί να διαθέτετε gmail) μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες οι οποίες συμπληρώνονται για έρευνα πχ δείτε τη φόρμα με την οποία εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε κοινότητα γνώσης οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Τεχνολογία στο Γυμνάσιο http://goo.gl/forms/DTE5uh4e1b

Εργαλεία ομαδοσυνεργατικής -https://www.edmodo.com - λειτουργεί ως ασφαλές facebook, και σας συνδέει με αντίστοιχες ομάδες και περιεχόμενο με το δικό σας. Συνδέεται άμεσα με τα εργαλεία google και με αρχεία (πχ ατομικές εργασιούλες μαθητών) στο google drive σας  https://www.google.com/drive/    ή μπορείτε να αξιοποιήσετε κατευθείαν τα https://docs.google.com για συνεργατική δουλειά των μαθητών.

Άλλες δυνατότητες αξιοποίησης μέσων ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να έχετε εύλογους λόγους να αξιοποιήσετε στα μαθήματα το βασικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το facebook. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες για να τα χρησιμοποιήσετε με ασφαλή τρόπο, όπως δείχνει το συγκεκριμένο άρθρο (στα Αγγλικά). 7 social media websites for the classroom  https://www.openeducationeuropa.eu/en/blog/7-social-media-websites-classroom

Πως να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα How to make an animated gif

Για συνδυασμό των παραπάνω σε πιο σύνθετο αλλά τελικά ολοκληρωμένο συνεργατικό περιβάλλον μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα περιβάλλον wiki πχ http://www.wikispaces.com/ 

Επικοινωνήστε για παρατηρήσεις, προβλήματα, προτάσεις στο

Κατεβάστε τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Σχ. έτους 2017-18 (16-9-2017)

 

Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016-17 18-4-2017

Πληροφορίες και Οδηγίες παλαιοτέρων ετών

Κατεβάστε τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος 2016-17  29-9-2016


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  και Βιωματικές Δράσεις  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οδηγίες, συμβουλές, ιδέες εργασιών, υλικό παλιών ημερίδων, πηγές πληροφόρησης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (project)   ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και Ειδική Θεματική Δραστηριότητα  

Οδηγίες, συμβουλές,
ιδέες εργασιών  υλικό. Εμπειρία  από το μάθημα Τεχνολογίας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ στο NEWSLETTER
(δώστε το
email
σας)

Κάθε μήνα θα σας στέλνουμε τα τελευταία νέα για τους Μηχανολόγους

Διαβάστε ένα ενδεικτικό newsletter


 


 Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ!

Ο Σχολικός Σύμβουλος   ζητάει τη γνώμη σας!!!

Στείλτε την άποψή σας, το θέμα σας, στο