ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
http://users.sch.gr/kontaxis

Τρόποι Επικοινωνίας
με Σχολικό  Σύμβουλο Αθανάσιο Κονταξή

Τα μαθήματα


Εργασία

 

Παιδαγωγικά Θέματα

 

Ευκαιρίες

Νέα από τα σχολεία

Εκδηλώσεις

Εργαστήρια

Τεχνικός Πολιτισμός - Επισκέψεις

Χρήσιμες Συνδέσεις

Στατιστικά της Σελίδας μας

 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία ΕΠΑΛ 

 

Προτάσεις θεμάτων για εργασίες από τά μέλη του μητρώου του ΙΕΠ 1 (διορθωμένο)

Κατεβάστε τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος Σχ. έτους 2017-18 (16-9-2017)

Τ

Γενικές Συμβουλές

Το μάθημα επιδιώκει, με εργαλείο την ερευνητική μεθοδολογία,  να αναδείξει ενδιαφέροντα, να επιβεβαιώσει αρχικές επαγγελματικές επιλογές ή να τις μετατρέψει σε νέες, μέσα από τις βιωματικές δραστηριότητες των μαθητών.  Συνίσταται, εφόσον αυτό είναι εφικτό,  η αξιοποίηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των Εργαστηριακών Κέντρων και των γνωστικών πεδίων όλων των Ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ ενώ κρίνεται σκόπιμο η υλοποίησή του να γίνεται σε μικρότερες ομάδες μαθητών με κοινά ενδιαφέροντα. Σύμφωνα με την  Φ8 105357/Δ4/28-6-2016 - Προϋποθέσεις λειτουργίας Α και Β τάξης ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2016-17 Αν ο αριθμός των μαθητών είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16) κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες. Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα Πληροφορική και Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.  

ΠΡΟΣΟΧΗ στις πρώτες ημέρες

Τις πρώτες ημέρες του μαθήματος είναι αναγκαίο να προσπαθήσουμε  να  προετοιμάσουμε  όλους τους μαθητές ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν ένα ερευνητικό θέμα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι μαθητές στη Γ τάξη Γυμνασίου έχουν διεξάγει έρευνα - πειραματισμό άρα ελέγχουμε την ετοιμότητά τους και παρεμβαίνουμε  ανάλογα.

Σκόπιμο είναι,  αυτό να γίνει κυρίως μέσα από ενδεικτικές κοινές ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από όλους, με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, μέσα στην  τάξη. (Δείτε χρήσιμη παρουσίαση του Σχολ. Συμβούλου Γιάννη Τζωρτζάκη με τίτλο: "Φτιάχνοντας τον ερευνητή" ο οποίος προτείνει και ενδεικτικές έρευνες για αυτόν τον σκοπό ).

Είναι πολύ σημαντικό, μέσα από αυτές τις δραστηριότητες να γνωρίσουμε τους μαθητές καλύτερα, ώστε στη συνέχεια να είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες που είναι χρήσιμες για τη διεξαγωγή των ερευνών, των κατασκευών και των άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να γίνουν στο πλαίσιο του μαθήματος. Προφανώς, για να γνωρίσουμε τους μαθητές είναι καλό να αξιοποιήσουμε ανάλογες προσπάθειες των άλλων εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης, ιδιαιτέρως μάλιστα αυτών που διδάσκων το μάθημα Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.

Ως βοήθημα αναφοράς, όχι όμως ως υλικό για διαλέξεις καθηγητή, μπορείτε να αξιοποιήσετε το βιβλίο του μαθήματος, κυρίως  από σελ. 31 έως 37.  http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-C124 .

Χρήσιμες συμβουλές και ιδέες από σχετικά  μαθήματα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  (Project )

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συμβουλές για τις πρώτες συναντήσεις με τους μαθητές

Ενεργητική μάθηση και Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές στα Τεχνολογικά Μαθήματα

Τι διδάσκουν οι συνάδελφοι Γενικής Παιδείας και πως μπορούμε να συνεργαστούμε;

Ιδέες σχετικά με θέματα

Προτείνουμε να επιμείνετε ώστε τα θέματα να επιλεγούν μεταξύ αυτών που προτείνονται από το μητρώο του ΙΕΠ στο  Προτάσεις θεμάτων για εργασίες από τά μέλη του μητρώου του ΙΕΠ

Ωστόσο, αν υπάρχει ανάγκη για διαμόρφωση δικών σας θεμάτων, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε τα παρακάτω αλλά και τη διεθνή εμπειρία.

Κατασκευές και εργασίες με ανακυκλώσιμα ή ελάχιστου κόστους υλικά

Επιλογή θεμάτων Ερευνητικής Εργασίας για όλους τους μαθητές 

Ο καταλυτικός ρόλος των κατασκευών στη ζωή των μαθητών

Συνεταιρισμοί και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα http://efepereth.wikidot.com/serpentine-solar-water-heater 

και ένα ακόμα απλούστερο με πλαστικά μπουκάλια, που επιδέχεται πολλές βελτιώσεις https://youtu.be/9T4RugWsNGI

Διάφορα προτεινόμενα Projects για μαθητές, με θέμα την αγωγή του καταναλωτή από το εγκεκριμένο και για τα Ελληνικά Σχολεία πρόγραμμα Consumer Classroom  https://www.consumerclassroom.eu/el  . Δείτε ενδεικτικά προτεινόμενο αναλυτικό project για την ενέργεια, το ενεργειακό αποτύπωμα και τέλος συμμετοχή σε διαγωνισμό για τη δημιουργία οδηγού ενεργειακής συμπεριφοράς για εφήβους https://www.consumerclassroom.eu/sites/default/files/attachment/1/2016/12/08/cc_energy-kit_greek_v3.pdf 

Και... αν δεν θέλετε πολλά λόγια, ψάξτε στο You Tube:  How to make και θα βρείτε ιδέες κατασκευών με απλά υλικά από αντλίες μέχρι ποντικοπαγίδες και από συναγερμούς πόρτας μέχρι ελικόπτερα. Όμως, ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και απαιτείται η καθογήγηση από καθηγητή.

Επίσης,

Δείτε την ιστοσελίδα του σχολικού Συμβούλου Γιάννη Τζωτζάκη http://projectkriti.weebly.com/ 
Περιλαμβάνει εξαιρετικό υλικό και οδηγίες. Για ιδέες δείτε κυρίως την καταγραφή που υπάρχει για ερευνητικά θέματα προηγούμενων ετών ή εισαγωγικές έρευνες στο "χρήσιμα έντυπα και υλικό" http://projectkriti.weebly.com/resources.html   .

Δείτε την ιστοσελίδα της Σχολικής Συμβούλου Χ. Λαλαζήση http://tomeasdomikon.weebly.com/  - Ιδιατέρως στο Διδακτικές Προστάσεις και Υλικό για ΖΔΔ με διδακτικά σενάρια εικαστικής δημουργίας http://tomeasdomikon.weebly.com/rhoroject---zetadeltadelta.html 

Δείτε την ιστοσελίδα του συναδέλφου Ηρακλή Ντούση http://www.irantousis.gr/  Ειδικότερα, μπορείτε να αντλήσετε ιδέες από την περιοχή "Πειραματικές Έρευνες" και τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας για τη Γ΄ γυμνασίου

Παραδείγματα εκτυπωτών τρισδιάστατων αντικειμένων στην εκπαίδευση

Πως χρησιμοποιούν τρισδιάστατους εκτυπωτές (3D printers)  διάφοροι εκπαιδευτικοί. Και μη ξεχνάτε ότι η Επαγγελματική εκπαίδευση έχει ανεξάντλητες δυνατότητες τόσο στα μαθήματα, όσο κυρίως στα ευέλικτα μαθήματα της Α΄τάξης (Ερευνητική στην Τεχνολογία και Ζώνη Δημιουργικούς δραστηριοτήτων) . Περισσότερα...

 

Ενδεικτικά θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος ανά τομέα ενδιαφέροντος μαθητών

 Μια μεγάλη περιοχή ιδεών αποτελεί το περιβάλλον.  Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό τομέα ο οποίος είναι αναγκαίο να διαπερνά οριζόντια όλα τα θεματικά αντικείμενα στα ΕΠΑΛ . Ενδεικτικά αντικείμενα ανά τομέα όπου μπορούν να αντληθούν θέματα που θα γίνουν σε συνεργασία με άλλα μαθήματα (Επιλογής, ΖΔΔ, ΣΕΠ κλπ) στο πλαίσιο των συνθετικών εργασιών.

  • Μηχανολογικός, Ηλεκτρολογικός, Κατασκευών  – Τεχνολογικές λύσεις στις διαδικασίες παραγωγής, κατασκευής και συντήρησης, ΑΠΕ, διαχείριση αποβλήτων (πχ καυσαέρια, λάδια, οικοδομικά υλικά κλπ),
  • Κατασκευών και εφαρμοσμένων τεχνών – Αισθητική περιβάλλοντος, κατασκευών και  προϊόντων,, Προστασία και αξιοποίηση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος πχ πολιτιστική κληρονομιά.
  • Γεωπονικός τομέας: Τεχνικές διαχείρισης, περιοχές Natura, Προστασία βιοποικιλότητας, εξοικονόμηση νερού, βιολογική παραγωγή φυτών και ζώων, ενεργειακές καλλιέργειες, διαχείριση βιομάζας  κλπ
  • Οικονομίας Διοίκησης: Περιβαλλοντική διαχείριση επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών επιχειρήσεων), περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα (οριζόντια), οικοαγροτουρισμός, οικοξεναγήσεις κλπ
  • Πληροφορικής: Ανακύκλωση συσκευών, εξοικονόμηση ενέργειας, υποστήριξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης- εξοικονόμησης ενέργειας πχ BMS, υποστήριξη εφαρμογών των υπολοίπων
  • Υγείας Πρόνοιας κλπ : Διαχείριση αποβλήτων νοσοκομείων, Χρήση κατάλληλων υλικών, ανακύκλωση υλικών, Υγιεινή επαγγελματικών χώρων Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων, Υγιεινή διατροφή, Υγιεινή ζωή, οικολογική συνείδηση  κλπ
  • Ναυτικός τομέας  Προστασία Θαλάσσιου περιβάλλοντος – HELMEPA, νομοθεσία κλπ

 

Προσοχή στην εξωστρέφεια!

Είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ευρύτερο ακροατήριο. Είναι γνωστό ότι για πολλούς μαθητές, ιδιαιτέρως για μαθητές οι οποίοι δεν έχουν συχνά τέτοιες ευκαιρίες να ακούσουν ένα μπράβο, αυτό αποτελεί κίνητρο ενεργοποίησης. Για αυτό η πιθανότητα παρουσίασης σε ευρύτερο κοινό είναι καλό να μπει ως στόχος στις ομάδες από την αρχή, ώστε αφ ενός να διαμορφωθεί κατάλληλα το θέμα, ώστε να ανταποκρίνεται σε τοπικά ζητήματα, αφ ετέρου για να υπάρχει συνεχής προβληματισμός "τι θα παρουσιάσουμε", να προβλεφθεί συντονιστής  παρουσίασης κλπ. Δείτε σχετικά το άρθρο: "Ενθάρρυνση των μαθητών σε συνθήκες κρίσης"

 

Παιδαγωγικά θέματα της πράξης

Εργασίες και Δραστηριότητες μαθητών ως  «Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης»

Ενεργητική μάθηση και Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές στα Τεχνολογικά Μαθήματα

 Πως να κάνω μάθημα όταν το επίπεδο των μαθητών είναι τόσο χαμηλό;

Καλύτερη προσέγγιση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων των μαθητών

Πως μαθαίνουν οι μαθητές

Διεθνής  εμπειρία

Ένα βίντεο από το Education Week σχετικά με την εκπαίδευση τύπου  STEM με απλά και ανακυκλώσιμα υλικά http://video.edweek.org/detail/video/5647967842001/taking-stem-lessons-outside-of-the-school-day?autoStart=true&cmp=eml-enl-vid-p1  . Εννοείται ότι αν εισάγουμε και την έννοια Arts (STEAM) υπάρχουν άπειρες ιδεές για την αξιοποίηση του Ελληνικού πολιτιστικού περιεχομένου

Παράδειγμα διεπιστημονικής / διαθεματικής  προσέγγισης στην εξοικονόμηση νερού από OER (ΑΕΠ - Ανοικτοί εκπαιδευτικοί Πόροι)  http://www.oercommons.org/courses/water-conservation-2/view  Παραδείγματα με τα οποία μπορεί να προσεγγιστεί ένα γενικότερο θέμα όπως είναι το θέμα του νερού, με δράσεις ανάδειξης αναγκών, ενδιαφερόντων, κλίσεων και εμπειριών των μαθητών και με δραστηριότητες οι οποίες παραπέμπουν στην ανάδειξη  της πολλαπλής νοημοσύνης όπως καλλιτεχνική έκφραση, Λογικο - μαθηματική ενίσχυση, ανάπτυξη λόγου,  Ψυχοσωματική έκφραση κλπ

Μουσείο Βοστώνης – Engineering the future  http://legacy.mos.org/etf/materials.html 

Βίντεο με πειράματα της δράσης engineering the future http://link.brightcove.com/services/player/bcpid888056069

Teach engineering  https://www.teachengineering.org  

Πολλαπλά παραδείγματα έργων – πειραμάτων έρευνας στην τεχνολογία για διάφορα επίπεδα μαθητών  με τη συνεργασία πανεπιστημίων της Αμερικής. Περιλαμβάνει  εκτός από μάθηση, δραστηριότητες, πειράματα και διασύνδεση με μαθηματικές ασκήσεις. Οι κατασκευές βασίζονται σε  απλά και ανακυκλώσιμα υλικά.

Προσοχή, το υλικό από τις πηγές ανοικτών πόρων, όπως το Teach engineering χρησιμοποιείται μόνο για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς και όπου το χρησιμοποιήσετε είναι απαραίτητο να αναγράψετε: "The source of this material is the TeachEngineering digital library collection at www.TeachEngineering.org. All rights reserved." Περισσότερα για τα δικαιώματα χρήσης στη διεύθυνση: https://www.teachengineering.org/policies/termsofuse  

Παράδειγμα Τεχνολογίας α: Κατασκευή ηλιακού θερμοσίφωνα με απλά υλικά και διάφορες μετρήσεις σχετικά με την ικανότητά του να ζεσταίνει το νερό.  https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_energy2_lesson09_activity2  

Παράδειγμα δραστηριοτήτων ΖΕΣ: Πόσο νερό χρησιμοποιείς; https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_dams_lesson01_activity1  

Παράδειγμα συνδυασμού Τεχνολογίας – ΖΕΣ – Ο κύκλος του νερού στο σπίτι  https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_humanwatercycle_lesson01_activity1  

Κατασκευή δικτύου νερού και tippy tap εξοικονόμησης νερού https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_service_activity03  

Υλικό και δρστηριότητες από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου (αν και αφορά Δημοτικα Σχολεία, μπορούν να αξιοποιηθούν ως ιδέες)  http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/fysikes_epistimes/ypost_yliko_st_taxi.html  - Δείτε επίσης ιστοσελίδα https://scienceducationucy.wikispaces.com / με θέματα όπως το ανθρώπινο σώμα, ο ηλεκτρισμός κλπ

MIT Office of experimental learning http://oel.mit.edu/

SCIENTIΧ Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα με σχέδια μαθήματος για το STEM
Δείτε ενδεικτικά σχέδια μαθήματος με θέμα: Τα smatrphones και η τεχνολογία, η επιστήμη, τα μαθηματικά, η γλώσσα http://www.science-on-stage.eu/images/download/iStage_2_Smartphones_in_Science_Teaching.pdf

STEM http://www.iteea.org/

Ιδιοσυσκευές για πειράματα https://youtu.be/cB8GNQuyMPc

How to make ....  https://www.youtube.com/channel/UCtaykeSsGhtn2o2BsPm-rsw

Low cost engineering laboratory projects https://ecos.osu.edu/international/past-trips/international-educational-laboratory-development-inactive

Virtual labs http://vlab.co.in/ba_labs_all.php?id=4

Fluid and thermal http://iitg.vlab.co.in/?sub=62&brch=176

Simulation engineering labs http://msvs-dei.vlabs.ac.in/

Ψηφιακά εργαλεία για πιο ελκυστικές δημιουργικές δραστηριότητες

Πολλές φορές η μορφή και όχι τόσο το περιεχόμενο μπορεί να ενθουσιάσει κάποιους μαθητές να συμμετάσχουν. Αξιοποιήστε ψηφιακά εργαλεία,  αλλά προσοχή. Μην ασχοληθείτε και με αυτό οι ίδιοι. Δώστε τα στους μαθητές σας και θα τα καταφέρουν καλύτερα.

Ενδεικτικά εργαλεία:

Open Building Institute: Mια Ανοιχτού Κώδικα εργαλειοθήκη για την κατασκευή οικολογικών κτιρίων https://openhardware.ellak.gr/2016/08/18/open-building-institute-mia-anichtou-kodika-ergaliothiki-gia-tin-kataskevi-ikologikon-ktirion/ Αναφέρει σχεδιαστικά προγράμματα και προγράμματα εσωτερικής διακόσμησης ανοικτού λογισμικού

Ανοικτό περιβάλλον για να αποτυπώσω τα σημεία ενδιαφέροντος της γειτονιάς μου και να εξοικειωθώ με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών  https://mycontent.ellak.gr/logout/scholio-openstreetmap/

Ιστοσελίδα για παρουσιάσεις και δημιουργία βίντεο www.animoto.com/education 

Ελκυστικό εργαλείο παρουσιάσεων https://prezi.com/ 

Δημιουργία εικόνων που μιλάνε http://blabberize.com/  . Μπορείτε να αξιοποιήσετε πρόσωπα, ζώα, λουλούδια που να μιλάνε και βεβαίως .. μηχανές και εξαρτήματα..

Στο google drive  (αρκεί να διαθέτετε gmail) μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες οι οποίες συμπληρώνονται για έρευνα πχ δείτε τη φόρμα με την οποία εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή σε κοινότητα γνώσης οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Τεχνολογία στο Γυμνάσιο http://goo.gl/forms/DTE5uh4e1b

Εργαλεία ομαδοσυνεργατικής -https://www.edmodo.com - λειτουργεί ως ασφαλές facebook, και σας συνδέει με αντίστοιχες ομάδες και περιεχόμενο με το δικό σας. Συνδέεται άμεσα με τα εργαλεία google και με αρχεία (πχ ατομικές εργασιούλες μαθητών) στο google drive σας  https://www.google.com/drive/    ή μπορείτε να αξιοποιήσετε κατευθείαν τα https://docs.google.com για συνεργατική δουλειά των μαθητών.

Άλλες υνατότητες αξιοποίησης μέσων ψηφιακής κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί να έχετε εύλογους λόγους να αξιοποιήσετε στα μαθήματα το βασικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή το facebook. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες δυνατότητες για να τα χρησιμοποιήσετε με ασφαλή τρόπο, όπως δείχνει το συγκεκριμένο άρθρο (στα Αγγλικά). 7 social media websites for the classroom  https://www.openeducationeuropa.eu/en/blog/7-social-media-websites-classroom

Πως να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα How to make an animated gif

Για συνδυασμό των παραπάνω σε πιο σύνθετο αλλά τελικά ολοκληρωμένο συνεργατικό περιβάλλον μπορείτε να αξιοποιήσετε ένα περιβάλλον wiki πχ http://www.wikispaces.com/ 

Τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016-17 18-4-2017  

Μια πρακτική πρόταση αξιολόγησης μαθητών, μέχρι να υπάρξουν επίσημες οδηγίες 28-1-2017

 

Πληροφορίες - Οδηγίες παλαιότερων ετών

Κατεβάστε τις επίσημες οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος 2016-17   29-9-2016

 

 


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οδηγίες, συμβουλές, ιδέες εργασιών, υλικό παλιών ημερίδων, πηγές πληροφόρησης

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (project)   ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οδηγίες, συμβουλές,
ιδέες εργασιών  υλικό. Εμπειρία  από το μάθημα Τεχνολογίας

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ στο NEWSLETTER
(δώστε το
email
σας)

Κάθε μήνα θα σας στέλνουμε τα τελευταία νέα για τους Μηχανολόγους

Διαβάστε ένα ενδεικτικό newsletter


 


 Η ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ!

Ο Σχολικός Σύμβουλος   ζητάει τη γνώμη σας!!!

Στείλτε την άποψή σας, το θέμα σας, στο