Βλάστος Αιμίλιος    Μαθηματικός                           Βιογραφικό                       

                                            e-mail:  aistosάτsch.gr  ,  
  emilάτ windowslive.com                                                                                                              

         Μαθηματικά  Geogebra  Επιμόρφωση ΑΕΠΠ  ΤΠΕ ΔΙΑΦΟΡΑ  Ιστορία
 
 math-fun
Ρήσεις links     home  

 

O ιστότοπος αφορά:
Τα μαθηματικά,
Θέματα εξετάσεων ,
διαγωνίσματα στα Μαθηματικά,
προτεινόμενα θέματα,
ερμηνείες με geogebra. 

Την επιμόρφωση των καθηγητών ΠΕ03 και ειδικότερα το Β επίπεδο που αφορά την αξιοποίηση και ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Μερικά ενδιαφέροντα σημεία από την  ιστορία των μαθηματικών
.Θέματα εξετάσεων
διαγωνίσματα στο μάθημα ΑΕΠΠ.
Κατασκευές στο Geogebra.
Ρήσεις γνωστών και αγνώστων. 
Υλικό για
Διαδραστικούς πίνακες.
Διάφορα θέματα , όπως  Μαθηματικές ερμηνείες σε ενδιαφέροντα θέματα μαθηματικών.
Games -Μαθηματικά παιγνίδια και κατασκευές.
Τις ΤΠΕ δηλαδή τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Υπάρχουν προτάσεις διδασκαλίας με γνωστά μαθηματικά λογισμικά                                                                                                                                                        Νέα: 

Το θεώρημα Darboux και η διδασκαλία της Ανάλυσης στο Λύκειο (Συνέδριο ΕΜΕ 33 Χανιά)
Ασκήσεις στις απόλυτες τιμές Α λυκείου (με ανισώσεις)
Ερωτήσεις Σ-Λ του 1ου κεφαλαίου Άλγεβρας B Λυκείου (συναρτήσεις) με geogebra

Εντόπισε συνεχόμενα ψηφία μέσα στο άπειρο πλήθος των ψηφίων του π

Σημειώσεις τριγωνομετρίας

Επικαιροποίηση διαγωνισμάτων

 Συλλογή ασκήσεων για μαθηματικούς διαγωνισμούς Γ Γυμνασίου

Ένας οδηγός εννοιών για το γενικό μέρος(1)   επιμόρφωση Β επιπέδου
Ένας μικρός οδηγός εννοιών για το γενικό μέρος(2
)   
 Διαδραστικοί πίνακες
σημειώσεις Geogebra 29-09-2012


Tools

Πως να κάνετε animation   Δημιουργία απλής ιστοσελίδας 

Computational Knowledge engine
   wolfran.com


   βάλτε μετρητή  στην σελίδα σας

    Τι είναι το RSS....     Καταγραφή οθόνης σε avi  (free)  Maths-fun κατασκευές http://www.arvindguptatoys.com/films.html
κατασκευές
http://nrich.maths.org/
  Πανεπιστημίου του Cambridge 
Βιντεομαθήματα
www.khanacademy.org
Γλωσσάρι μαθηματικών όρων http://www.topmarks.co.uk
Διαδραστικός online Διαδραστικά παιχνίδια

http://www.pseudoglossa.gr/
online διερμηνευτής για προγραμματισμό
ΑΕΠΠ
ο μυαλό μας δεν είναι δοχείο να το γεμίσουμε , 
αλλά σπίρτο να το   ανάψουμε

«εκπαίδευση δεν είναι να γεμίζεις έναν κουβά, αλλά να ανάβεις μια φλόγα»
Γουίλιαμ Γέιτς