Θέματα ΑΕΠΠ Έτους 2001 – python

Επαναληπτικές Εξετάσεις


ΘΕΜΑ Γ_1_2001 ( Τυποποιητής Πορτοκαλιών)

Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος υλοποιεί τη λειτουργία ενός αυτόματου τυποποιητή πορτοκαλιών που είναι η παρακάτω:

Image result for orange juice funny cartoon

Για κάθε πορτοκάλι που εισάγεται στον τυποποιητή, διαβάζεται η τιμή του βάρους του (Β) και η διάμετρος του (Δ). Το πορτοκάλι κατατάσσεται ανάλογα με το βάρος και τη διάμετρο του ως εξής:

  • Αν 100 < Β < 150 και 8 < Δ < 10, τότε τυπώνεται το μήνυμα “πρώτη διαλογή”.
  • Αν 6 < Δ < 8, τότε, ανεξαρτήτως βάρους, τυπώνεται το μήνυμα “δεύτερη διαλογή”.
  • Σε κάθε άλλη περίπτωση τυπώνεται το μήνυμα “χυμοποίηση”.
ΘΕΜΑ Δ_1_2001 (Διεθνείς αγώνες στίβου Ρίψεις ακοντίου)

Κατά τη διάρκεια Διεθνών Αγώνων Στίβου στον ακοντισμό έλαβαν μέρος δέκα (10) αθλητές. Κάθε αθλητής έκανε έξι (6) έγκυρες ρίψεις που καταχωρούνται ως επιδόσεις σε μέτρα. Να αναπτύξετε αλγόριθμο, ο οποίος:

Image result for javelin throw funny

  • α. εισάγει σε πίνακα δύο διαστάσεων τις επιδόσεις όλων των αθλητών
  • β. υπολογίζει και καταχωρεί σε μονοδιάστατο πίνακα την καλύτερη από τις επιδόσεις κάθε αθλητή
  • γ. ταξινομεί τις καλύτερες επιδόσεις των αθλητών που καταχωρήθηκαν στο μονοδιάστατο πίνακα
  • δ. βρίσκει την καλύτερη επίδοση του αθλητή που πήρε το χάλκινο μετάλλιο (τρίτη θέση).
  • Παρατήρηση: Υποθέτουμε ότι όλες οι επιδόσεις είναι μεταξύ τους διαφορετικές.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.