ΑΕΠΠ με Python – Online/Interactive*

Θέματα ΑΕΠΠ, ενδεικτικές Λύσεις και Online – Interactive* εκτέλεση τους, στα πανελλαδικά Θέματα Γ & Δ (2000 – 2017) του μαθήματος του ΓΕΛ,  Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον με τη χρήση της Python (έκδοση 2.7.10) με τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται στα διδακτικά εγχειρίδια της Β’ & Γ’ Τάξης του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ. (σε μορφή βιβλίου ISBN 978-960-93-9926-5 εδώ)


Α.Ε.Π.Π.Π. 

Ανάπτυξη

Εφαρμογών σε

Προγραμματιστικό

Περιβάλλον με τη γλώσσα

Πάϊθον


* Εκδόσεις του Mozilla Firefox μπορεί να παρουσιάσουν πρόβλημα προτιμήστε για την interactive μορφή κάποιον από τους λοιπούς φυλλομετρητές Chrome, Safari, IE, Edge, Opera κλπ)

* Ο εκτελέσιμος κώδικας εμφανίζεται με το πράσινο πλήκτρο και τα δεδομένα εισόδου είναι προσαρμοσμένα όπου είναι εφικτό από την εκφώνηση ώστε να μπορούν να εισαχθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα πχ. “Για 100 μαθητές μίας τάξης ….” γίνεται  “Για 10 μαθητές ….” κοκ σε άλλες περιπτώσεις όπου η εισαγωγή δεδομένων δεν έχει αλγοριθμική αξία υπάρχουν Dummy ενσωματωμένα δεδομένα ή δημιουργούνται τυχαία. Σε κάθε περίπτωση πατώντας το μολύβι μπορείτε να δείτε τον κώδικα και να κάνετε παρεμβάσεις σε αυτόν (!! οι αλλαγές είναι προσωρινές δεν αποθηκεύονται).


Πρόλογος

 Αγαπητοί συνάδελφοι και μαθητές,

2000–2017…

18 ολόκληρα έτη ΑΕΠΠ, τα άρρενα νεογέννητα της εποχής εκείνης σήμερα θα παρουσιάζονταν ως νεοσύλλεκτοι ή θα ζητούσαν αναβολή στράτευσης λόγω σπουδών. Κατά πολλούς, στη διάρκεια αυτών των ετών το μάθημα έκλεισε έναν κύκλο ενηλικίωσης, κατ’ άλλους έκλεισε περισσότερους από έναν.

Το περιεχόμενο του μαθήματος, οι ασκήσεις, η θεματολογία των πανελλαδικών εξετάσεων, έζησαν για 18 έτη κάτω από το στενό και ασαφές πλαίσιο της ψευδοΓΛΩΣΣΑΣ του ΑΕΠΠ. Το περιεχόμενο αναζητά «αναβάθμιση» με ενδεχόμενη χρήση μίας ζωντανής γλώσσας η οποία ακόμα και κάτω από τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που λογικά θα έπρεπε να καθοριστούν με σαφήνεια σε ένα νέο διδακτικό πακέτο (ΑΠΣ/Βιβλίο) θα έφερναν ένα αέρα ανανέωσης, δημιουργώντας ένα σύγχρονο μάθημα Αλγοριθμικής/Αρχών Προγραμματισμού.

Γεγονός όμως είναι ότι, όλα αυτά τα έτη δημιουργήθηκε μία αξιοπρεπής βάση δεδομένων 80 περίπου πανελλαδικών θεμάτων διαφόρων βαθμών δυσκολίας. Γεννήθηκε έτσι η ιδέα της επίλυσής τους με ένα σύγχρονο εργαλείο προγραμματισμού, αυτό της γλώσσας python η οποία, όχι μόνο χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε παγκόσμια κλίμακα για την εισαγωγή στην αλγοριθμική, αλλά αποτελεί και ένα σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης και προγραμματισμού.  Επίσης έχει ενταχθεί σε ΑΠΣ και σε διδακτικά εγχειρίδια και χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των Αρχών Προγραμματισμού στα ΕΠΑ.Λ. από το 2015.

Στο βοήθημα αυτό περιέχονται προτεινόμενες/ενδεικτικές λύσεις στα πανελλαδικά θέματα Γ & Δ (έτη 2000 – 2017) του μαθήματος της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον με τη χρήση  όμως όχι της ψευδοΓΛΩΣΣΑΣ αλλά της Python (έκδοση 2.7.10) με τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται στα διδακτικά εγχειρίδια της Β’ και Γ’ Τάξης του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.

Έγινε προσπάθεια να αποφευχθεί η χρήση βιβλιοθηκών, εντολών, μεθόδων κλπ. που δεν παρουσιάζονται στο αντίστοιχο βιβλίο των ΕΠΑΛ. Οι λύσεις των θεμάτων:

 • έχουν αποδοθεί, με ένα μικρό βαθμό ελευθερίας ως προς την αρχική εκφώνηση των προβλημάτων προκειμένου να επιτευχθεί συμβατότητα με τη γλώσσα python.
 • δεν αποσκοπούν και δεν προορίζονται στο σύνολό τους χωρίς παρεμβάσεις (πχ αφαίρεση υποερωτημάτων) για μαθητές των ΕΠΑΛ. Αυτό διότι αρκετά από αυτά αφενός δεν συμβαδίζουν με την διδακτέα ύλη των ΕΠΑΛ, αφετέρου ο βαθμός δυσκολίας τους δεν κρίνεται κατάλληλος για αυτή τη βαθμίδα. Μπορούν όμως με κατάλληλες τροποποιήσεις ή αλλαγές στην εκφώνηση να αποτελέσουν αντικείμενο δραστηριοτήτων για μαθητές/εκπαιδευτικούς διαφόρων βαθμίδων ή κατευθύνσεων.

Ελπίζω το παρόν βοήθημα στην on-line ή στην ηλεκτρονική σε pdf μορφή του να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας ή εκμάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές . Παρατηρήσεις/προτάσεις στο  chatzipapwork@gmail.com (θέμα: aeppp).


αεπππ – ISBN 978-960-93-9926-5

Copyright © 2018

Αναστάσιος Χατζηπαπαδόπουλος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής,  chatzipapwork@gmail.com

Το Έργο αυτό διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας:

Creative Commons4.0, Αναφορά Προέλευσης – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Ευρετήριο Θεμάτων


Έτος 2000


Κανονικές Εξετάσεις

 • ΘΕΜΑ Γ_0_2000 (Ολυμπιακοί Αγώνες Σίδνευ)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2000 (Λογαριασμός Κινητής Τηλεφωνίας)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2000 (Κατανάλωση Ρεύματος)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2000 (Προσαρμογή Τελικού Βαθμού)

Έτος 2001


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2001 (Ελάχιστο στοιχείο δισδιάστατης λίστας)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2001 (Συλλογή Γυαλιού, Χαρτιού, Αλουμινίου)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2001 ( Τυποποιητής Πορτοκαλιών)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2001 (Διεθνείς αγώνες στίβου Ρίψεις ακοντίου)

Έτος 2002


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2002 (Σύστημα Αντιτίμου πληρωμής διοδίων)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2002 (Διατήρηση προϊόντων σε αποθήκες)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2002 (Δημιουργία Διμοιριών σε κέντρο Νεοσύλλεκτων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2002 (Εισπράξεις σε αλυσίδα Ξενοδοχείων)

Έτος 2003


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2003 (Δείκτης ΒΜΙ(ΔΜΣ) ύψους/μάζας σώματος)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2003 (Μηνιαίες Εισπράξεις Αλυσίδας Κινηματογράφων)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2003 (Τιμολόγιο Κατανάλωσης νερού)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2003 (Στατιστικά παικτών σε αγώνες μπάσκετ)

Έτος 2004


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2004 (Κοστολόγηση επιστολών ταχυδρομείου)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2004 (Βαθμολογίες σε Ολυμπιάδα Πληροφορικής)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2004 (Βαθμολόγηση & Αναβαθμολόγηση γραπτού εξετάσεων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2004 (Εκλογές Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Έτος 2005


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2005 (Εύρεση τρέχων μέσου μίας λίστας)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2005 (Εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2005 (Βαθμολογίες υποψηφίων ΑΣΕΠ)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2005 (Ποσοστά πτήσεων Αεροπορικής εταιρείας)

Έτος 2006


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2006 (Επιτηρητές σε εξετάσεις ΑΣΕΠ)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_0006 (Καταγραφή θερμοκρασιών επικράτειας)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2006 (Πάρκινγκ στάθμευσης αυτοκινήτων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2006 (Αγώνες Ιππικού Τριάθλου)

Έτος 2007


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2007 (Αγοραπωλησίες συλλεκτικών γραμματοσήμων)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2007 (Πωλήσεις CD δισκογραφικής εταιρείας)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2007 (Πέτρα – Ψαλίδι – Χαρτί)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2007 (Παραγωγή αυγών Πτηνοτροφικής μονάδας)

Έτος 2008


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2008 (Ενοικίαση Αυτοκινήτων)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2008 (Αποτελέσματα ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2008 (Βοηθητικο επίδομα μισθοδοσίας)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2008 (Αποτελέσματα 110μ με εμπόδια)

Έτος 2009


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2009 (Επιβίβαση-Αποβίβαση Επιβατών τρένου)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2009 (Μίσθωση δωματίων Ξενοδοχείου)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2009 (Αναβαθμολόγηση Γραπτών Εξετάσεων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2009 (Tic Tac Toe Game)

Έτος 2010


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2010 (Αποτελέσματα αγώνα άλματος εις μήκος)
 • ΘΕΜΑ ∆_0_2010 (Αποτελέσματα αγώνα ιστιοπλοϊας)

Επαναληπτικές Εξετάσεις

 • ΘΕΜΑ Γ_1_2010 (Έλεγχος Κωδικών πρόσβασης χρηστών)
 • ΘΕΜΑ ∆_1_2010 (Μοντέλο προσομοίωσης μολυσματικής ασθένειας)

Έτος 2011


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2011 (Επιτυχόντες εξετάσεων ΑΣΕΠ)
 • ΘΕΜΑ ∆_0_2011 (Εκλογή αρχηγού ποδοσφαιρικής ομάδας)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2011 (Ανεφοδιασμός πρατηρίου υγρών καυσίμων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2011 (Κέρδη 5ετίας εταιριών)

Έτος 2012


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2012 (Επιδοτήσεις Δημοσίων έργων)
 • ΘΕΜΑ ∆_0_2012 (Κατανάλωση Ενέργειας πόλεων-πελατών-έτους)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2012 (Κρυπτογράφηση κειμένου)
 • ΘΕΜΑ ∆_1_2012 (Σφυγμομέτρηση τηλεθέασης εβδομάδας)

Έτος 2013


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2013 (Μέτρηση SAR κινητών τηλεφώνων)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2013 (Ανταλλαγή μαθητών Comenius)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2013 (Εκδήλωση συλλόγου γονέων & κηδεμόνων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2013 (Μετάδοση και λήψη bits έλεγχος λαθών)

Έτος 2014


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2014 (Αγορές προϊόντων μετρητοίς ή με δόσεις)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2014 (Στατιστικά Επισκέψεων Ιστοτόπων)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2014 (Επίλυση Εξίσωσης Α•x+B•y+Γ•z=Δ)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2014 (Αποτελέσματα σταυρών δημοτικών εκλογών)

Έτος 2015


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2015 (Τοποθέτηση δεμάτων σε αποθήκες αεροδρομίου)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2015 (Βαθμολογίες διαγωνισμού τραγουδιού)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2015 (Ονοματολογία χημικών ενώσεων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2015 (Υπολογισμός κοινοχρήστων πολυκατοικίας)

Έτος 2016


Κανονικές Εξετάσεις NEO
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2016_ΝΕΟ (Απόθεμα & Πωλήσεις Η/Υ)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2016_ΝΕΟ (Στατιστικά στοιχεία πρόσβασης ΠΣΔ)
Κανονικές Εξετάσεις ΠΑΛΑΙΟ
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2016_ΠΑΛΑΙΟ (Διαθέσιμη χωρητικότητα σκληρού δίσκου)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2016_ΠΑΛΑΙΟ (Εθελοντές Περιβαλλοντικής Οργάνωσης)
Επαναληπτικές Εξετάσεις ΝΕΟ
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2016_NEO (Μελέτη δείγματος ναυτικών λέξεων)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2016_NEO (Ταξινόμηση κεραμικών σε αρχαιολογικό χώρο Πύλου)
Επαναληπτικές Εξετάσεις ΠΑΛΑΙΟ
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2016_ΠΑΛΑΙΟ (Ενοικίαση δωματίων ξενοδοχείου)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2016_ΠΑΛΑΙΟ (Υποκαταστήματα – Πωλητές – Πωλήσεις)

Έτος 2017


Κανονικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_0_2017 (Αποτελέσματα σχολικού πρωταλήματος Βόλεϊ)
 • ΘΕΜΑ Δ_0_2017 (Απουσίες επιμορφούμενων σε σεμινάριο)
Επαναληπτικές Εξετάσεις
 • ΘΕΜΑ Γ_1_2017 (Είσοδος-Έξοδος σε έκθεση απόδημου ελληνισμού)
 • ΘΕΜΑ Δ_1_2017 (Βαθμολογία Εργασιών σε φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.