Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού-Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή>>

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ: Ε΄

Αρ. Μαθητών:21

Δάσκαλος: Δασκαλάκης Ιωάννης

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: <<Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού-Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή>>

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Εργασία των παιδιών κατα την υλοποίηση του προγράμματος

 

Κατά τη διαρκεια αυτού του προγράμματος έγινε η προσέγγιση των παρακάτω υποθεμάτων:

 • Εγώ- ένας ξεχωριστός άνθρωπος

 • Ένας από τους πολλούς

 • Διαστάσεις της αυτοαντίληψης -αυτοεκτίμησης

 • Διαφορετικότητα

Στόχοι:

 • Αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καθενός

 • Αποδοχή όλων των πλευρών του εαυτού.

 • Η αναγνώριση των θετικών και αρνητικών στοιχείων……. του εαυτού από τους ίδιους τους μαθητές

 • Να εκτιμήσουν την αξία της συνεργασίας και της αληθινής φιλίας

 • Να αναγωρίσουν τη διαφορετικότητα

 • Να κατανοήσουν την ύπαρξη και επίδραση στερεοτυπικών αντιλήψεων

Μεθοδολογία

Για την υλοποίηση του του συγκεκριμένου προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ποίκιλοι παιδαγωγικοί μέθοδοι. Διαλογική μορφή, καταιγισμός ιδεών, δραματοποίηση, αλλά και συνθετική ομαδική εργασία.

Επίσης, επίλέχθηκε η ομαδοσυνεργατική, όπου τα παιδιά σε μικρές ομάδες τεσσάρων μελών εργάστηκαν με συγκεκριμένους στόχους στις διάφορες φάσεις -στάδια του προγράμματος και τους οποίους κατέκτησαν ,παρουσιάζοντα ιδαίτερη συνεργατικότητα και αποτελεσματικότητα.

Ακόμα, τα παιδιά δούλεψαν ατομικά ή ομαδικά με φύλλα εργασίας, πραγματοποιήθηκε προβολή σχετικής ταινίας και ταινιών μικρής διάρκειας που

βοήθησε τους μαθητές να πετύχουν τους στόχους του προγράμματος, έγινε προσέγγιση μέσω εικαστικών και θεατρικού παιχνιδιού (αυτοσχεδιασμός,αλλά και με συγκεκριμένο σενάριο).

Διεξαγωγή δραστηριοτήτων

Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να διακριθούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τους στόχους στους οποίους ανταποκρίνονται.

1η: Στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι δραστηριότητες με τίτλο α)Δημιουργώντας μια τάξη που ενδιαφέρεται και β) μαθάινω να συνεργάζομαι – δουλέυω σαν ομάδα με τις οποίες τα παιδια κατακτούν συγκεκριμένους στόχους όπως να εξετάσουν την τάξη σαν μια κοινότητα που ενδιαφέρεται , το ρόλο που έχουν να παίξουν μέσα σε αυτή και να ψάξουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συνεργασίας μέσα στην τάξη και να βρουν πρακτικούς τρόπους για την προαγωγή της συνεργασίας.

Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας , κατασκευάζουν κολλάζ- αφίσα με τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την τάξη τους, ζωγραφίζουν σε καρτέλες τα ονόματά τους,δουλέυουν σε μικρές ομάδες και δημιουργούν μια εικόνα, ένα ποίημα, ένα μικρό κείμενο, παρουσιάζουν ένα θεατρικό δρώμενο, κ.ά. (βλ. ενδεικτικές δραστηριότητες και εργασίες των μαθητών 1η)

2η: Οι μαθητές εργάστηκαν σε στοχευμένες δραστηριότητες που εξυπερετούν στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή του προγράμματος. Αυτές είναι: α)Εγώ- ένας ξεχωριστός άνθρωπος, β)Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και γ) οι άνθρωποι που αγαπώ. Η τρόπος εργασίας είναι όπως και στην πρώτη δραστηριότητα με τη διαφορά ότι σε μια από αυτές εμπλέκονται και οι γονείς των μαθητών.(βλ. ενδεικτικές δραστηριότητες και εργασίες των μαθητών 2η)

3η: Σε αυτή την ομάδα δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται α)Ποιος είναι ο φίλος και β) η διαφορετικότητα (διαφορετικοί όπως κι εμείς). Οι μαθητές είπαν και έγραψαν τι σημαίνει για αυτούς η λέξη << φίλος>>. Γιατί είναι σημαντικοί, Πότε τους χρειαζόμαστε; Είναι όλοι καλοί; Ακόμα έγραψαν ποιήματα, μικρά κείμενα, παρουσίασαν μικρά θεατρικά δρώμενα.

Όσονα αφορά τη διαφορετικότητα παρακολούθησαν την ταινία << every child is special – κάθε παιδί είναι διαφορετικό>>και την ταινία μικρού μήκους https://www.youtube.com/watch?v=5tD4-JUUd5I , ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Περισσότερος χρόνος θα μπορούσε να δοθεί σε αυτήν την ενότητα, αλλά οι μαθητές μου κι εγώ αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε στην εορτή λήξης κάποιο σχετικό δρώμενο, το οποίο σχεδόν έχουμε αποφασίσει, με τίτλο <<Εγώ , εσύ κι αυτός θα γίνουμε εμείς>>

(βλ. ενδεικτικές δραστηριότητες και εργασίες των μαθητών 3η)

Αξιολόγηση

Κατά τη διεξαγωγή του προγράμμοτος οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετοχή. Υπήρξαν μαθητές που άλλαξαν στάσεις ώς προς τις σχέσεις τους με τους άλλους, αλλά και με τον εαυτό τους. Πέρα από τον έλεγχο των στόχων του προγράμματος που τέθηκαν, αξιολόγησα και:

 • Εκπόνηση ομαδικών δηµιουργικών εργασιών από τους μαθητές μου

 • Άλλες δηµιουργικές ατοµικές ή οµαδικές δραστηριότητες που έγιναν στην τάξη ή και έξω από αυτή.

 • Το ενδιαφέρον, η συμμετοχή και η προσπάθεια που επέδειξαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Ενδεικτικές δραστηριότητες και εργασίες των μαθητών

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA H FILIA 1 001 (Mobile) H FILIA2 001 (Mobile) 15 001 (Mobile) 18 001 (Mobile) SYNERGASIA1 001

You may also like...

Σχολιάστε