Τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Πρακτικά του1ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου

Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός

και Πολιτιστικές  Δραστηριότητεςサ

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+

«O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των

πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου»

με τη συνεργασία της ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΕΛΕΣΥΠ)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 1-3 Μαρτίου 2019

ISBN 978-960-9552-59-2

Πρακτικά_Ελευσίνα_2019_ISBN