Πολιτιστικά Προγράμματα 2018-19

 

Υλικό μέρους Πολιτιστικών προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν σε σχολεία της Δ. Αττικής το σχολικό έτος 2018-19 με το συντονισμό της Δρ. Φουλίδης Ξανθίππης , Υπεύθυνης Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αττικής.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ανθρώπινα Δικαιώματα

1) Δημοκρατία και εκπαίδευση. Εκπαιδευτικό υλικό από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

2) Compass-Ένα Εγχειρίδιο Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα για νέους/νέες υπάρχουν.Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η έκδοση αυτή του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΑΡΣΙΣ ? Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για την Ελλάδα, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και βασίζεται στη βιωματική μάθηση και σε δραστηριότητες διαφορετικών βαθμίδων δυσκολίας.

3) Διεθνής Αμνηστία ? Ελληνικό Τμήμα :  Σχέδια μαθημάτων για Σχολεία

4) Η Εξάλειψη της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά_Ερωτήσεις ? Απαντήσεις