ΚΥΠΡΟΣ – Διδακτικό σενάριο επίλυσης προβλημάτων με τη μέθοδο των Έξι Καπέλων Σκέψης

Το διδακτικό αυτό σενάριο αξιοποιεί την τεχνική των Έξι Καπέλων Σκέψης του Edward de Bono, η οποία με τη χρήση εικαστικών κατασκευών, ζωγραφικής, θεάτρου, ποίησης και τραγουδιού, δηλαδή με ανακαλυπτικό, πρωτότυπο, βιωματικό και διαθεματικό τρόπο εκμάθησης προσανατολίζει τους/τις μαθητές/τριες στην επίλυση προβλημάτων. Η διδακτική ενότητα έχει υλοποιηθεί στη διαθεματική ερευνητική εργασία (project) της Α΄ Γενικού Λυκείου, όπως και στο ΣΕΠ της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. Αντίστοιχη εφαρμογή υλοποιείται και στις τάξεις του Γυμνασίου, σε συνδυασμό με τις εκπαιδευτικές δράσεις στα πολιτιστικά θέματα. Επιγραμματικά, οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε έξι ομάδες, στις οποίες τίθεται ένα πρόβλημα και ακολουθεί δρώμενο σχετικό με την επίλυσή του. Σε επόμενη φάση, οι ομάδες κατασκευάζουν ταμπλό με ζωγραφιές-σχήματα-λέξεις-ποιήματα σχετικό με το χρώμα του καπέλου τους, που το παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Στο τέλος οι ομάδες καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλα προβλήματα που τις απασχολούν.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Florence Seminar presentation

Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+: «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου» οι Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής και του 3ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων συμμετείχαν σε επιμόρφωση, που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία από 07/05/2018 έως 11/5/2018. Προσέγγισαν θεματικές σχετικές με τις αιτίες της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, της σχολικής απάθειας και τις συνέπειές της, της σημασίας της συνεργασίας σχολείου-μαθητή/τριας-οικογένειας και του σχολικού περιβάλλοντος που προάγει την αυτοεκτίμηση για όλους/ες. Μελέτησαν τρόπους καλλιέργειας υψηλών μαθησιακών κινήτρων, επικοινωνίας, ενεργητικής ακρόασης και συνοχής της ομάδας, δημιουργικής και δυναμικής μάθησης – καλλιέργειας «σκέψης έξω από το κουτί» – της ενίσχυσης ακαδημαϊκών κινήτρων, της αυτοπεποίθησης και των στόχων. Διαπραγματεύτηκαν ζητήματα συμβουλευτικής, σχολικών δικτύων ασφάλειας- τρόπων δημιουργίας θετικού σχολικού περιβάλλοντος. Αντίστοιχα μελέτησαν συγκεκριμένες περιπτώσεις και υιοθέτησαν τον καταιγισμό ιδεών για την αντιμετώπισή τους. Αποτελέσματα της επιμόρφωσης είναι η ευεξία, η καλλιέργεια ενθουσιασμού για το σχολείο, η προσέγγιση αποτελεσματικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων για τη βελτίωση των σχολικών σχέσεων, με τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις συναδέλφους, τις οικογένειες. Τέλος σημαντική είναι η καταγραφή των κινήτρων μάθησης, της πρόληψη της «εξάντλησης» του εκπαιδευτικού (teacher burn-out)και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας

Πολωνία

Εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, του 1ου Γυμνασίου Ζεφυρίου και του 3ου Γυμνασίου Μεγάρων πραγματοποίησαν παρακολούθηση εργασίας στο σχολείο Ζespol  Szkol Nr 1 w Rzeszowie της πόλης Ζέσουφ της Πολωνίας από τις 16/4 έως τις 19/4/2018. Αυτή η παρακολούθηση εργασίας κρίνεται χρήσιμη και απόλυτα επιτυχής. Επιτεύχθηκε η ουσιαστική συνεργασία σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών κυρίως σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού,  συμβουλευτικής και πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής παρακολούθησαν μαθήματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πολωνικό σχολείο και συζήτησαν για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής με τον Υπεύθυνο Παιδείας της Περιφέρειας Ζέσουφ. Η φιλοξενία των Πολωνών κρίνεται άριστη.

 

polonia

Ηλεκτρονικά εργαλεία για την καλλιέργεια της Κριτικής και Δημιουργικής σκέψης

Μεταγνωστικές Δεξιότητες

1.Σύνθεση

2.Δημιουργία Συνδέσεων με προγενέστερη γνώση

3.Διατύπωση Υποθέσεων

4.Οπτικοποίηση

5.Διατύπωση ερωτήσεων

6.Κριτική / Αξιολόγηση

7.Σύνοψη

Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση

3ο Γυμνάσιο Μεγάρων: «Νέες τεχνολογίες και δημιουργικότητα στο σχολικό περιβάλλον» .

ΣεμιναρίοΚαινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και στη μάθηση με θέμα: «Νέες τεχνολογίες και δημιουργικότητα στο σχολικό περιβάλλον» που πραγματοποιήθηκε στις 26/02/2018 στο 3ο Γυμνάσιο Μεγάρων.

Συνοπτική παρουσίαση του έργου στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας

  • Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με κωδικό αριθμός 2017-1-EL01-KA101-035761 και τίτλο «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής στις 05/10/2017.

ΕRASMUS 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ