Συνοπτική παρουσίαση του έργου στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας

  • Παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής με κωδικό αριθμός 2017-1-EL01-KA101-035761 και τίτλο «O ρόλος του επαγγελματικού προσανατολισμού, της συμβουλευτικής και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος του σχολείου», στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής στις 05/10/2017.

ΕRASMUS 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ