20. Το θεατρικό δε θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς τον παραδοσιακό μπάλο της Σερίφου!!!