Ατυχήματα – Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στ΄ τάξη)

Ατυχήματα – Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στ΄ τάξη)

Με αφορμή την παρακάτω δραστηριότητα από το μάθημα της Γλώσσας (Ενότητα 10: Ατυχήματα) πραγματοποιήσαμε έρευνα (Στ΄τάξη Δ.Σ.Σερίφου 2014-2015) σχετικά με τα παιδικά ατυχήματα.  Αφού οι μαθητές διδάχθηκαν στο μάθημα των Μαθηματικών ενότητα σχετική με την κατασκευή γραφημάτων αποφασίστηκε να παρουσιαστούν τα

Πρόσθεση – Αφαίρεση

Πρόσθεση – Αφαίρεση

Τα αερόστατα της Πρόσθεσης και της Αφαίρεσης, δίπλα από τη Μάγισσα Προσθετόλ και τη Μάγισσα Αφαιρίξ,  διακοσμούν τους τοίχους της τάξης μας  :   Η μάγισσα Προσθετόλ και η μάγισσα Αφαιρίξ βρίσκονται εδώ : http://taksiasterati.blogspot.com/