17 Νοέμβρη

17 Νοέμβρη

Το να προσεγγίσεις τα γεγονότα του Πολυτεχνείου στις μικρές τάξεις του Δημοτικού είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, πώς είναι δυνατόν, να μην αναφερθείς σε έννοιες όπως «Δημοκρατία«, «Ελευθερία«, «Δικαιοσύνη«…; Οι έννοιες αυτές κατανοούνται πολύ πιο εύκολα όταν διδάσκονται μέσα από αξιόλογα