Η Δανειστική Βιβλιοθήκη της τάξης

Η Δανειστική Βιβλιοθήκη της τάξης

Αφού καταγραφούν τα βιβλία, τα ταξινομούμε με βάση τη δυσκολία τους σε 3 κατηγορίες (Α – Β – Γ) και κολλάμε από έναν κωδικό στο καθένα. Στη συνέχεια συζητάμε για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουμε ως αναγνώστες. Τέλος,

Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη

Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη

Λειτουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης Στο χώρο του Δ.Σ.Σερίφου λειτουργεί πλέον Δανειστική Βιβλιοθήκη. Με τη βοήθεια όλων των εκπαιδευτικών καταγράφηκαν και τακτοποιήθηκαν τα βιβλία, τα οποία πλέον είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες.  Υπεύθυνοι για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης  (δανεισμός ? επιστροφή βιβλίων) ορίστηκαν οι μαθητές