Ο χάρτης

Ο χάρτης

 Εξοικείωση των μαθητών με βασικούς γεωγραφικούς όρους και τον συμβολισμό τους στον γεωμορφολογικό χάρτη.Οι μαθητές αναγνώρισαν στον γεωμορφολογικό χάρτη της τάξης χερσονήσους, ακρωτήρια, κόλπους, πορθμούς, ισθμούς, νησιά, βουνά, πεδιάδες, ποτάμια. Στη συνέχεια τα ζωγράφισαν οι ίδιοι.  Τέλος, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε τον