28η Οκτωβρίου (για μικρές τάξεις)

28η Οκτωβρίου (για μικρές τάξεις)

Ξεκινάμε με συζητήσεις και εργασίες μέσα στην τάξη ώστε να θυμηθούν οι μαθητές τι γιορτάζουμε τη συγκεκριμένη ημέρα.    Ακολουθεί προβολή ταινίας μικρού μήκους σχετική με την ειρήνη και τον πόλεμο:     Μετά από συζήτηση για τις συνέπειες του πολέμου και τη