4. Ο Ακρίσιος κλείνει τη Δανάη και τον Περσέα σε ξύλινο κιβώτιο και το πετά στη θάλασσα