Η κατηγορία αυτή δημιουργήθηκε για  τους μικρούς μαθητές της Α΄και Β ΄τάξης του Δ.Σ. Βατώντα, καθώς οι ημέρες κυλάνε και η πανδημία του κορονοϊού δε μας επιτρέπει να μπούμε στις σχολικές τάξεις σύντομα. Το Υπουργείο Παιδείας, μάλιστα, ανακοίνωσε την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές  μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων μας.

Στη συγκεκριμένη σελίδα θα αναρτάται υλικό με το οποίο είναι καλό να ασχοληθούν οι μαθητές αυτό το χρονικό διάστημα. Σημαντική είναι η βοήθεια των γονέων.

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ :

Μένουμε σπίτι…Συνδε-Δεμένοι

Διαχείριση κρίσεων στην οικογένεια με αφορμή την έξαρση του Covid 19