Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Τμήμα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
      Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Τμήμα

Τμήμα[σημείο A,σημείο B]: Τμήμα μεταξύ δύο σημείων A και B

Τμήμα[σημείο A,αριθμός α]: Τμήμα με μήκος  α  και αρχή το σημείο A.

 

Σημείωση : Δημιουργείται και το τέλος του τμήματος.

  

Σημείωση: Δείτε επίσης στα εργαλεία  Τμήμα μεταξύ δύο σημείων και  Τμήμα με δοσμένο μήκος από σημείο

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολή Τμήμα