Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra >  Τμήμα με δοσμένο μήκος από σημείο

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Εργαλεία κατασκευής
    Επιλογή Αντικειμένων
    Γρήγορη μετονομασία των αντικειμένων
    Γενικά Εργαλεία
    Εργαλεία Σημείου
    Εργαλεία Διανύσματος
    Εργαλεία Τμήματος
       Τμήμα μεταξύ δύο σημείων
       Τμήμα με δοσμένο μήκος από σημείο
    Εργαλεία Ημιευθείας
    Εργαλεία Πολυγώνου
    Εργαλεία Ευθείας
    Εργαλεία Κωνικών τομών
    Εργαλεία Τόξων και Τομέων
    Εργαλεία Αριθμών και Γωνιών
    Εργαλεία Μεταβλητών Boolean
    Εργαλεία Γεωμετρικού τόπου
    Εργαλεία Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εργαλεία Κειμένου
    Εργαλεία Εικόνας
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

      Τμήμα με δοσμένο μήκος από σημείο

Κάντε κλικ σ’ ένα σημείο A  που θα μπορούσε να είναι η αρχή του τμήματος. Δώστε το επιθυμητό μήκος a του διανύσματος στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται (βλέπε επίσης στην εντολή  Τμήμα).

 

Σημείωση: Αυτό το εργαλείο δημιουργεί ένα τμήμα με μήκος a  και πέρας το σημείο   B  το οποίο μπορεί να περιστραφεί γύρω από την αρχή Α  με το εργαλείο  Μετακίνηση .

 

Σχετικές συνδέσεις

Εργαλεία Τμήματος